PRIORITA 4 - cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

DOKUMENTACE PRO PŘEDKLÁDÁNÍ MALÝCH PROJEKTŮ

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond malých projektů prostřednictvím webové aplikace na adrese http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html. Po registraci si žadatel vybere záložku Fond malých projektů v Euroregionu Silesia s aktuální vyhlášenou výzvou. Žádost se zpracovává výhradně v elektronické podobě (nutný elektronický podpis) a celá v obou jazykových verzích.

Instrukce pro vyplnění žádosti o financování naleznete zde: CZ VERZE PL VERZE

SMĚRNICE PRO ŽADATELE

PŘÍLOHY SMĚRNICE PRO ŽADATELE


Příloha č. 1- Správní území okresů pro jednotlivé Správce FMP (2021-2027)
Příloha č. 2- Seznam vhodných polských příjemců
Příloha č. 3- Seznam vhodných českých příjemců 
Příloha č. 4- Způsobilí příjemci - bez právní způsobilosti 
Příloha č. 5- Katalog cen - mediány (neplatí při 1. výzvě) 
Příloha č. 6a- Hlavní principy práce s výstupovými indikátory PL 
Příloha č. 6b- Hlavní principy práce s výstupovými indikátory CZ 
Příloha č. 7a- Hlavní principy práce s výsledkovými indikátory PL 
Příloha č. 7b- Hlavní principy práce s výsledkovými indikátory CZ
Příloha č. 8- Seznam povinných příloh k projektové žádosti FMP 
Příloha č. 9- Check-list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 
Příloha č. 10a - Čestné prohlášení Vedoucího partnera/Žadatele/Partnera (PL verze) 
Příloha č. 10b- Čestné prohlášení Vedoucího partnera/Žadatele/Partnera (CZ verze) 
Příloha č. 11- Hodnotící tabulka FMP 
Příloha č. 12a- Vzor smlouvy o financování malého projektu (s vedoucím partnerem) - verze PL 
Příloha č. 12b- Vzor smlouvy o financování malého projektu (s vedoucím partnerem) - verze CZ 
Příloha č. 13a- Vzor smlouvy o financování malého projektu (samostatně realizované) - verze PL
Příloha č. 13b- Vzor smlouvy o financování malého projektu (samostatně realizované) - verze CZ 

PŘÍLOHY K SEZNAMU POVINNÝCH PŘÍLOH (k příloze č. 8 Směrnice pro žadatele)


Příloha č. 1 - Stanovy
Příloha č. 2 - Výpis z rejstříku 
Příloha č. 3 - Dokument opravňující k zastupování subjektu 
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení polského partnera (příloha 10a) 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení českého partnera (příloha 10b) 
Příloha č. 6 - Podrobný rozpočet malého projektu - úzká cílová skupina 
Příloha č. 7 - Podrobný rozpočet malého projektu - široká cílová skupina 
Příloha č. 8 - Dohoda o spolupráci (projekty s vedoucím partnerem) 
Příloha č. 9 - Prohlášení o spolupráci (samostatně realizované projekty) 
Příloha č. 10 - Příloha pro vzájemná setkávání a školící programy 
Příloha č. 11 - Závazek žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánu apod. v praxi 
Příloha č. 12 - Prohlášení - projekt realizovaný subjektem bez právní subjektivity
Příloha č. 13 - Prohlášení o souladu s Listinou základních práv (pouze pro polské žadatele) 
Příloha č. 14 - Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti nad rámec výzvy (PL) 
Příloha č. 15 - Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti nad rámec výzvy (CZ)
Příloha č. 16 - Seznam bankovních účtů FMP 
Příloha č. 17 - Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis (PL) 
Příloha č. 18 - Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis (CZ)

DOKUMENTACE PRO KONTROLU, HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ MALÝCH PROJEKTŮ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI A UKONČENÍ MALÝCH PROJEKTŮ

DALŠÍ DOKUMENTY