VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO FONDU MIKROPROJEKTŮ 2014 – 2020 V EUROREGIONU SILESIA

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. Správce Fondu mikroprojektů průběžně zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti, dále termíny, v kterých je nutné pro dané zasedání předložit žádosti o dotaci, a případně další omezující podmínky pro dané kolo výzvy (viz dále Harmonogram Fondu mikroprojektů). Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

 

  

HARMONOGRAM FONDU MIKROPROJEKTŮ 2014-2020 V EUROREGIONU SILESIA

 


Zasedání EŘVKonečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Omezující podmínky
Vyhlášení Fondu mikroprojektů : 1. 4. 2016
1.16.5.20164.8.2016nestanoveny
2.3.10.201620.12.2016nestanoveny
3.16.1.201720. 4. 2017nestanoveny
4.29.5.20177. 9. 2017nestanoveny
5.30.10.201715. 2. 2018nestanoveny
6.5.3.201814.6.2018nestanoveny
7.4.3.201913.6.2019nestanoveny
8.3.9.201912.12.2019nestanoveny
9.3.3.202025.6.2020v PO 2 povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“
10.7.9.202010.12.2020
11.9.3.202117.6.2021ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
12.28.6.202116.9.2021jen PO 3
ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
13.7.9.202116.12.2021ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022
14.4.11.202110.2.2022ukončení mikroprojektů nejpozději do 31.12.2022

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia

Aktuální harmonogram předkládání a schvalování žádostí o dotaci z "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v roce 2021

 

 

PŘEHLED TERMÍNŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ 2014-2020 V JEDNOTLIVÝCH EUROREGIONECH

Žadatelé o dotaci z Fondu mikroprojektů, kteří připravují společný projekt s žadatelem z území jiného euroregionu, by měli mít přehled o termínech předkládání žádostí a zasedání příslušného Euroregionálního řídícího výboru v euroregionu svého partnera. V některých euroregionech jsou termíny velmi podobné, v některých se však liší i o několik měsíců. Partneři připravující společný projekt po seznámení s termíny Fondu mikroprojektů v obou „jejich“ euroregionech tak mohou snadněji naplánovat zahájení společného projektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u „svého“ Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV. Dále uvedený přehled je průběžně aktualizován a je vždy platný pro obě strany příslušného euroregionu.

 

Přehled termínů Fondu mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k 23.6.2021