Aktuality

1.7.
2024

Vyhlášena 3. výzva pro malé projekty v Euroregionu Silesia na období 2021-2027 - priorita 4 - cíl 4.2

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027, v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

1.7.
2024

Vyhlášena 1. výzva v Prioritě 2 - Cestovním ruchu

Od 1. 7. 2024 vyhlašujeme 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v Prioritě 2 "CESTOVNÍ RUCH" – Cíli 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

24.6.
2024

Zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v Ostravě

Dne 19. 6. 2024 se v hotelu Imperiál v Ostravě uskutečnilo 23. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje. Euroregiony působící na tomto území (Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy) opět zastupoval v roli stálého hosta tajemník Euroregionu Silesia - CZ p. Roman Tománek.

22.6.
2024

80. zasedání Rady Euroregionu Silesia - CZ v Šilheřovicích

Dne 3. 6. 2024 se v prostorách obecního úřadu v Šilheřovicích uskutečnilo jubilejní 80. zasedání Rady Euroregionu Silesia - CZ, výkonného orgánu tohoto subjektu. Hlavními body tohoto výjezdního zasedání byly záležitosti týkající se plnění rozpočtu k 30.4.2024, informace o provedené optimalizaci IT na sekretariátu Euroregionu Silesia - CZ, personální záležitosti, aktuální informace o FMP 2021-2027, vlastní projektu Euroregionu Silesia - CZ aj.

21.6.
2024

Výjezdní zasedání asociace euroregionů ČR

Ve dnech 20.-21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničních oblastí.

18.6.
2024

Školení v Głubczycích

V pondělí 17. června se v polských Głubczycích, v budově Městského úřadu, konalo školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, včetně žadatelů Fondu malých projektů.

14.6.
2024

1. zasedání Euroregionální řídícího výboru

V Ratiboři, dne 13. června 2024 proběhlo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Hlavním bodem programu bylo schvalování malých projektů předložených v prvním kole výzev a to v cíli 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

13.6.
2024

Školení v Novém Jičíně

Včera, 12. června 2024, proběhlo školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Akce proběhla v budově Městského úřadu v Novém Jičíně.

13.6.
2024

Záznam online školení pro příjemce programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Nabízíme Vám možnost shlédnout online školení pro příjemce Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Školením provázeli zástupci Společného sekretariátu v Olomouci a také kontroloři z obou stran hranice. Školení je k vidění zde na Youtube.

Dále můžete shlédnout školení zabývající se přípravou projektové žádosti. Opět k vidění na Youtube.

5.6.
2024

Setkání k projektu „SILESIANKA III” v Euroregionu Silesia

Dne 4. června proběhlo v obci Nieboczowy již čtvrté setkání institucí a obcí Euroregionu Silesia, které jsou zainteresované v rozvoji a rozšíření stezky rozhleden a vyhlídkových míst v rámci projektu „SILESIANKA III”. Setkání bylo zaměřeno na diskusi o aktuálních a budoucích projektech týkajících se turistické stezky Silesianky.

30.5.
2024

Setkání partnerů Opavského Slezska

V Mlýně vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy se dnes konalo, za účasti zástupců Euroregionu Silesia, setkání partnerů Opavského Slezska a značky Opavské Slezsko regionální produkt ®

28.5.
2024

Školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko v Głubczycích

Zveme Vás na školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 tentokrát do polského města Głubczyce. Školení proběhne 17. června v čase 10:00 - 13:00 v budově Městského úřadu na adrese Niepodległości 14, v 1.patře, místnost č. 23. Přihlášku je nutno podat do 12. června na emailovou adresu e.lachmanska@euroregion-silesia.pl případně vyplnit formulář na tomto odkaze. Pozvánka s podrobnými informaci je k vidění ZDE.

27.5.
2024

Den dětí se Silesiankou

V sobotu 25. května proběhl v Městských sadech v Opavě Den dětí. Jednou z atrakcí byla i Silesianka, její městečko a outdoorové hry. Děti i jejich rodiče si mohli na některém ze stanovišť zahrát zábavnou hru, vyfotit se s maskotem, který byl na akci přítomný a jako bonus se zúčastnit soutěže, kdy byly losovány věcné ceny s tématikou stezky rozhleden a vyhlídkových míst Silesianka. Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům.

23.5.
2024

Zasedání parlamentní skupiny pro česko-polskou přeshraniční spolupráci

Dne 22. května se v dolní komoře parlamentu Polské republiky, Sejmu, konalo první zasedání parlamentní skupiny pro česko-polskou přeshraniční spolupráci. Zasedání předsedala paní poslankyně Iwona Krawczyk.

20.5.
2024

Zveme Vás na Den dětí do Opavy

V sobotu 25. května od 10 hodin bude v rámci oslav 800 let založení města, v opavských Městských sadech probíhat Den dětí. Euroregion Silesia bude součástí oslav, se svým přeshraničním projektem stezky rozhleden a vyhlídkových míst "Silesianka" Na místě najdete městečko Silesianky a outdoorové hry pro děti. Na vše bude dohlížet také maskot stezky. Přijďte se pobavit :)

16.5.
2024

Setkání správců FMP a kontrolorů

14. května se v Praze, v sídle Centra pro regionální rozvoj, uskutečnilo setkání správců Fondů malých projektů a kontrolorů programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva pro fondy a regionální politiku PR. Euroregion Silesia zde zastupovali Roman Tománek a Jana Blahetková. Na setkání byly mj. diskutovány zkušenosti z prvního kola výzev FMP

15.5.
2024

Zveme Vás na školení do Nového Jičína

Euroregion Silesia - CZ Vás zve na školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027. Školení se odehraje 12. června 2024 od 14:30 ve Školící místnosti na 4NP budovy Městského úřadu, Divadelní 1, v Novém Jičíně. Pokud se chcete účastnit, odešlete přihlášku na mail info@euroregion-silesia.cz , uveďte prosím Vaše jméno a příjmení a název instituce, kterou zastupujete. Uzávěrka přihlášek je 7. června. Pozvánka na školení je k vidění na tomto odkaze.

7.5.
2024

Pozvánka na Výroční akci programu Interreg Česko-Polsko

Zveme Vás na akci spolupořádanou Dolnoslezským vojvodstvím, Centrem pro regionální rozvoj ČR, Libereckým, Královehradeckým a Pardubickým krajem. Tato akce se uskuteční ve dnech 17. - 18. května 2024 v Dolnoslezském sportovním centru Polana Jakuszycka ve Szklarské Porębě. Součástí Výroční akce bude konference "Spolupráce se vyplácí - 20 let Interregu v česko-polském příhraničí" a společný česko-polský pěší výlet "NA CESTĚ S INTERREGEM".

24.4.
2024

Setkání s hodnotiteli malých projektů

V budově opavské Hlásky se dnes uskutečnilo setkání s odborníky, kteří budou hodnotit malé projekty v cíli 2.1 v rámci Fondů malých projektů programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Hodnotitelé byli seznámeni s administrativními záležitostmi, provázejícími proces hodnocení. Byly jim představeny postupy při hodnocení projektových žádostí, jak vypadá projektová žádost a její hodnotící tabulka, závěrem byly také zodpovězeny dotazy, které hodnotitelé měli. Pro ty, jenž se nemohli zúčastnit osobně, byl k dispozici online přenos.

18.4.
2024

V Opavě proběhlo školení Fondů malých projektů

V prostorách opavské radnice, neboli Hlásky, proběhlo 17. dubna 2024 další školení pro potenciální žadatele Fondů malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027.

11.4.
2024

Otevřen nábor pro velké projekty

Byl otevřen nábor pro velké projekty programu Interreg Česko-Polsko, a to v cíli 1.1 Integrovaný záchranný systém a v cíli 3.1 Silnice. Termín pro podání projektového záměru v obou cílech je 26. června 2024, projektovou žádost je poté nutné podat nejpozději 6. října 2024. Pokud Vás zajímá více, můžete použít odkazy přímo v textu.

4.4.
2024

Setkání č. 3 nového projektu "SILESIANKA III"

V sále Kulturního centra na zámečku Czernica, se 3. dubna 2024 uskutečnilo v pořadí třetí setkání, institucí a obcí, které jsou zainteresovány tématem rozvoje a rozšíření česko-polské stezky rozhleden a vyhlídkových míst.

26.3.
2024

Vyhlášení 2. výzvy pro malé projekty v Euroregionu Silesia na období 2021-2027 - priorita 4 - cíl 4.2

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027, v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

25.3.
2024

XXXII. Valná hromada Euroregionu Silesia - CZ

V Oticích dne 25. března 2024 proběhla XXXII. Valná hromada Euroregionu Silesia - CZ

21.3.
2024

Proběhlo ustavující zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 21. března se v budově obecního úřadu v Šilheřovicích uskutečnilo ustavující zasedání řídícího výboru našeho Euroregionu.

20.3.
2024

Další školení bude v Opavě

Série školení pro žadatele Fondu malých projektů programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 bude pokračovat tentokrát v Opavě. Dojde k němu dne 17. 4. od 14:30 v budově Hlásky. Možnosti přihlášení, program a další podrobnosti naleznete v pozvánce. Účast na školení je, jako vždy, bezplatná.

19.3.
2024

Pokračují školení pro žadatele

Dvě školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 a žadatelů Fondů malých projektů se odehrála v Rudniku a Świerklanech. Výstupy z těchto a předchozích školení naleznete na našich stránkách, odkaz zde.

15.3.
2024

Zasedání Monitorovacího výboru

Ve termínu 13. 3. - 14. 3. 2024 se uskutečnilo 7. Zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Zasedání se odehrálo v polském lázeňském městě Kudowa-Zdrój.

15.3.
2024

Byla ukončena 1. výzva k předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů

O půlnoci 14. března byla ukončena 1. výzva k předkládání žádostí v rámci FMP v Euroregionu Silesia a to v Prioritě 4 Spolupráci institucí a obyvatel, Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí v česko-polském pohraničí. O podporu požádalo 29 projektů, jejichž celkové náklady činí 753 676,98 €.

12.3.
2024

79. zasedání Rady Euroregionu Silesia - CZ ve Stěbořicích

Dne 26. 2. 2024 se v prostorách farní kavárny ve Stěbořicích uskutečnilo 79. zasedání Rady Euroregionu Silesia - CZ, výkonného orgánu tohoto subjektu. Jednalo se o další výjezdní zasedání, jehož hlavními body byly záležitosti týkající se plnění rozpočtu k 31.12.2023, inventarizace majetku, zřízení FB profilu Euroregionu Silesia - CZ, aktuálních informací o Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia aj.

5.3.
2024

Zveme Vás na školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 včetně Fondu malých projektů

Školení se uskuteční 7. 3. 2024 v Rudniku a 18. 3. 2024 ve Świerklanech. Další podrobnosti, včetně způsobu přihlášení se dozvíte na pozvánce.

4.3.
2024

Konference & Veletrh cestovního ruchu 2024

  1. března 2024 se na Černé louce v Ostravě uskutečnila Konference cestovního ruchu, následovaná dvoudenním Veletrhem.
27.2.
2024

Setkání č. 2 projektu "SILESIANKA III"

Dne 26. 2. 2024 došlo v Glubczycích k setkání zástupců institucí a obcí zabývajících se tématem rozvoje a rozšíření stezky rozhleden a vyhlídkových míst "SILESIANKA".

26.2.
2024

Uskutečnila se další dvě školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko.

Školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, včetně žadatelů Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia se uskutečnila v Polsku, v termínech 19. 2. a 22. 2. 2024 ve městech Kietrz a Gorzyce.

21.2.
2024

Ve dnech 7. 3. a 18. 3. se budou konat další školení pro potenciální žadatele.

Obě školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, včetně žadatelů Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia proběhnou tentokrát v Polsku. 7. 3. v Rudniku a 18. 3. ve Świerklanech. Uzávěrka přihlášek je do 4. 3. respektive 11 . 3. Další informace naleznete v pozvánce ZDE.

7.2.
2024

Ve dnech 5. a 6. 2. 2024 se v Ostravě uskutečnila dvě školení pro potenciální žadatele programu Interreg včetně Fondu malých projektů.

První školení bylo určeno pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 a Fondu malých projektů. Uskutečnilo se 5. 2. 2024 v prostorách Krajského úřadu v Ostravě a to za účasti zástupců Moravskoslezského kraje a Euroregionů působících v MSK. 6. 2. následovalo školení v budově Nové radnice organizované Euroregionem Silesia - CZ a statutárním městem Ostrava. Bylo věnováno Fondu malých projektů v rámci Programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021-2027.

2.2.
2024

Nový projekt „SILESIANKA III” - I. přípravné setkání v Pietrowicach Wielkich

Dne 31. ledna 2024 se uskutečnilo v obci Pietrowice Wielkie I. přípravné setkání institucí a obcí zainteresovaných tématem dalšího rozšíření a rozvoje stezky rozhleden a vyhlídkových míst s názvem Silesianka.

1.2.
2024

Vyhlášení výzvy pro malé projekty v Euroregionu Silesia na období 2021-2027 - priorita 4 - cíl 4.2

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027, v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

26.1.
2024

Dvoudenní jednání Rady ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR v Plzni za účasti zástupců Euroregionu Silesia - CZ

Ve dnech 25.-26.1.2024 se uskutečnilo další jednání Rady ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR v Plzni, kde Euroregion Silesia - CZ zaujal svou aktivní účast reprezentován p. Pavlem Meletzkým (předseda sdružení Euroregion Silesia - CZ) a p. Romanem Tománkem (tajemník sdružení Euroregionu Silesia - CZ).

18.1.
2024

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce za účasti zástupců Euroregionu Silesia - CZ

Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy za účasti zástupců Euroregionu Silesia - CZ - p. Pavlem Meletzkým (předseda sdružení Euroregionu Silesia - CZ), p. Liborem Helisem (člen Rady Euroregionu Silesia - CZ) a p. Romanem Tománkem (tajemník Euroregionu Silesia - CZ).

10.1.
2024

Jednání Rady ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR za účasti zástupce Euroregionu Silesia - CZ

Jednání Rady ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR dne 10.1.2024 se stalo svědkem předání předsednictví Asociace. Po Euroregionu Šumava převzal pomyslnou štafetu Euroregion Pomoraví.

9.1.
2024

Další dvě zasedání MONITOROVACÍHO VÝBORU programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 přinesla do území Euroregionu Silesia dotace na velké projekty

Další dvě zasedání MONITOROVACÍHO VÝBORU programu Interreg Česko-Polsko na období 2021-2027 přinesla do území Euroregionu Silesia dotace na velké projekty. Tímto se daří do našeho území získávat tak důležité finanční zdroje na rozvoj příhraničního česko-polského území. Na zasedáních zastupovali Euroregion Silesia - CZ v pozici hlasujícího člena p. Patrik Schramm (starosta města Budišov nad Budišovkou) a jeho náhradník p. Roman Tománek (tajemník Euroregionu Silesia - CZ).

8.1.
2024

Zveme Vás na další školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 včetně Fondu malých projektů

Dne 5.2.2024 a 6.2.2024 se v Ostravě uskuteční další školení a konzultace k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 a Fondu malých projektů. Akce jsou určeny potenciálním žadatelům dotčeného programu a je bezplatná. Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami programu, aktuálními výzvami a Fondem malých projektů v Moravskoslezském kraji. Pokračujeme tak v sérii načatých školení v 12/2023.

4.1.
2024

Euroregion Silesia zrealizoval propagačně-informační projekt POZNEJ NAŠI SILESIANKU!

Euroregion Silesia zrealizoval propagačně-informační projekt s názvem POZNEJ NAŠI SILESIANKU! - propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst.

21.12.
2023

PF 2024

ZÁROVEŇ VÁS INFORMUJEME, ŽE VE DNECH 22.12.2023 - 1.1.2024 JE SEKRETARIÁT UZAVŘEN.

13.12.
2023

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU "POZNEJ NAŠI SILESIANKU"

Dne 13. prosince 2023 se uskutečnila závěrečná konference projektu s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst” v polském Baborowie.

8.12.
2023

Ve dnech 5. a 7.12.2023 se uskutečnila první dvě školení k novému Fondu malých projektů 2021-2027 v Euroregionu Silesia

Ve dnech 5. a 7.12.2023 se uskutečnila první dvě školení k novému Fondu malých projektů 2021-2027 v Euroregionu Silesia. V rámci školení byl vždy představen i program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 jehož jsou Fondy malých projektů součástí. Prezentace ze školení naleznete zde.

6.12.
2023

Jubilejní číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V listopadu 2023 bylo vydáno jubilejní 20. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia v rámci realizace projektu "Poznej naši Silesianku! - propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst". Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

27.11.
2023

78. zasedání Rady Euroregionu Silesia - CZ v Odrách

Dne 20.11.2023 se na městském úřadu v Odrách uskutečnilo 78. zasedání Rady Euroregonu Silesia – CZ, výkonného orgánu tohoto subjektu. Jednalo se o historicky první „výjezdní“ zasedání. Hlavními body zasedání byly záležitosti týkající se nového Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia 2021-2027 v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, finančního nástroje na podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce s alokací téměř 4,5 mil EUR. 

20.11.
2023

Zveme Vás na školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 včetně Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia

V polských obcích Lyski a Rudyszwald se ve dne 5. a 7. prosince 2023 uskuteční první dvě školení pro potenciální žadatele o dotaci z programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, který je určen k podpoře česko-polské přeshraniční spolupráce. Kromě, obecných informaci o Programu, bude hlavním tématem Fond malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027 a jeho dvě podporované priority - „Cestovní ruch“ a „Spolupráce institucí a obyvatel“. Přihlásit se je nutné do 28. listopadu 2023, účast na školení je bezplatná. Bližší informace zde.

7.11.
2023

WORKSHOP č. 4 V POLSKÝCH GłUBCZYCÍCH V RÁMCI PROJEKTU POZNEJ NAŠI SILESIANKU!

V pořadí již čtvrtý workshop projektu "POZNEJ NAŠI SILESIANKU" se uskutečnil 7. listopadu 2023 v sále radnice polských Głubczyc.

31.10.
2023

DNEM 31.10.2023 BYLA UKONČENA REALIZACE FONDU MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA 2014-2020

Dnem 31.10.2023 byla ukončena realizace Fondu mikroprojektu 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česko-Polsko 2014-2020. Bylo to intenzivních 97 měsíců společné česko-polské práce, ale také 97 velice přínosných měsíců. Vedoucím partnerem Fondu byl EUROREGION SILESIA - CZ, polským partnerem pak Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.

25.10.
2023

VÝZVA PRO VÝBĚR ODBORNÝCH HODNOTITELŮ FMP 2021-2027

Euroregion Silesia - CZ a Sdružení obcí povodí Horní Odry v Raciborzi, správci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia, vyhlašují nábor kandidátů na odborného hodnotitele projektů podaných v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v Programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021-2027 pro následující Priority FMP:

Priorita 2. Cestovní ruch:

  • Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Priorita 4. Spolupráce institucí a obyvatel:

  • Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí (projekty people to people)20.10.
2023

IV. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU PROGRAMU INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 - schválení "Fondu malých projektů na období 2021-2027"

Ve dnech 19.-20.10.2023 se uskutečnilo v pořadí již IV. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, tentokrát na polské straně v obci Wisła. Zasedání se za Euroregion Silesia - CZ zúčastnil hlasující člen p. Patrik Schramm (starosta Města Budišov nad Budišovkou) a jeho náhradník p. Roman Tománek (tajemník Euroregionu Silesia - CZ). Na programu dvoudenního zasedání bylo projednávání dalších předložených projektových žádostí, zejména pak zastřešujících projektů "Fondy malých projektů".

13.10.
2023

PROPAGACE SILESIANKY - PRESS-TRIP VE DNECH 11.-13.10.2023

Ve dnech 11. - 13. října 2023 se tentokrát uskutečnil Press-trip organizovaný na české straně. Během této akce jsme měli možnost představit stezku Silesianku zástupům CZECHTOURISM, Českého rozhlasu nebo webového portálu Horydoly.cz. Tematicky byla prezentace zaměřena na Krajinu břidlice a v ní umístěné rozhledny a vyhlídková místa, jenž jsou součástí stezky SILESIANKA. Poslední den pak byl věnován Kopřivnicku.

26.9.
2023

PROPAGACE SILESIANKY - PRESS-TRIP VE DNECH 25.-26.9.2023

Ve dnech 25. – 26. září 2023 se po naší stezce konal Press Trip. Během této akce jsme měli možnost představit stezku Silesianka blogerům a zástupcům cestovního ruchu. Během dvou dnů jsme navštívili celkem 10 zapojených objektů na stezce. Abychom ukázali, jak rozmanité objekty na stezce čekají (6 objektů na polské straně a 4 na české straně).

18.9.
2023

EUROREGION SILESIA OSLAVIL 25 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Dne 18.9.2023 se v prostorách zříceniny hradu v polském Tworkowie uskutečnila mezinárodní konference s názvem "Euroregion Silesia - 25 let společně" při příležitosti 25. výročí od založení Euroregionu Silesia pod záštitou velvyslance Polské republiky v ČR p. Gniazdkowskiego.

13.9.
2023

Zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v Ostravě

Dne 13.9.2023 se v hotelu Quality v Ostravě uskutečnilo 20. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje. Euroregiony působící na tomto území (Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy) opět zastupoval v roli stálého hosta tajemník Euroregionu Silesia - CZ p. Roman Tománek.

1.9.
2023

Personální změny na sekretariátu Euroregionu Silesia - CZ - 9/2023

Od 1.9.2023 se český sekretariát Euroregionu Silesia - CZ dočkal nových pracovníků. Tímto dnem byl nově tvořící tým kolem současného tajemníka Romana Tománka rozšířen o dva zaměstnance, kteří se budou podílet na implementaci připravovaného Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027. Zároveň svou činností přispějí k dalšímu institucionálnímu rozvoji organizace. Kontakty k nalezení zde.

9.8.
2023

Projekt SILESIANKA - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia se stal jedním ze vzorových projektů přeshraniční spolupráce 2014-2020

Projekt "SILESIANKA - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia" se stal jedním ze vzorových projektů přeshraniční spolupráce v česko-polském příhraničí v období 2014-2020. Mapa vzorových projektů byla aktuálně vydána Řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) Programu INTERREG V-A ČR-Polsko 2014-2020.

28.7.
2023

Zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v Ostravě

Dne 18.7.2023 se v hotelu Quality v Ostravě uskutečnilo 19. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje. Euroregiony působící na tomto území (Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy) zastupoval v roli stálého hosta tajemník Euroregionu Silesia - CZ p. Roman Tománek.

21.7.
2023

Průběžná výzva do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-2020 definitivně ukončena i pro polské žadatele

Od 20.5.2022 byl pozastaven příjem žádostí pro české žadatele, a to až do 30.6.2023, kdy byla definitivně ukončena průběžná výzva do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-2020. V daném mezidobí mohli ještě ve dvou příjmech žádat pouze polští žadatelé, kteří svou možnost využili a došlo tak k maximálnímu možnému vyčerpání alokace na dotčený Fond. Aktuálně probíhají přípravné aktivity na spuštění nového Fondu malých projektů pro období 2021-2027. Bližší informace o novém Fondu na podzim roku 2023, kdy se budou organizovat propagačně informační semináře/školení.


14.7.
2023

Náš partner Turistická oblast Opavské Slezsko vydalo polské turistické noviny

Protože do našeho regionu během léta dorazí také spousta turistů z Polska, náš partner Turistická oblast Opavské Slezsko vydalo polské turistické noviny s pestrou nabídkou. K vidění či stažení zde.

5.7.
2023

III. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dne 28.6.2023 proběhlo III. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, a to on-line formou. Za Euroregion Silesia - CZ se s hlasovacím právem účastnil Roman Tománek.

1.7.
2023

Personální změny na sekretariátu Euroregionu Silesia - CZ - 6/2023

Od 1.6.2023 došlo k personální změně na sekretariátu Euroregionu Silesia - CZ. Nástupnickou roli vedení sekretariátu nově převzal Roman Tománek, a to po dlouholetém působení paní Ing. Jany Novotné Galuszkové. Zároveň k 30.6.2023 ukončila svou pracovní pozici projektového manažera kolegyně Jana Gebauer. Aktuální kontaktní údaje zde.

8.6.
2023

Jednání Rady Asociace euroregionů České republiky z.s. dne 8.6.2023

Dne 8.6.2023 se od 12 hod uskutečnilo jednání Rady Asociace euroregionů České republiky z.s. on-line formou. Po ustavující schůzi dne 20.3.2023 tak šlo o první jednání tohoto nejvyššího orgánu AEČR.

1.6.
2023

KULATÝ STŮL - jak nalákat turisty do česko-polského příhraničí?

Ve dne 24.5.2023 se v polských Chałupkách na zámku uskutečnil kulatý stůl "Jak nalákat turisty do česko-polského příhraničí?" organizovaný v rámci projektu EURACTIV.CZ. Mezi hlavními řečníky vystoupili i zástupci Euroregionu Silesia, paní Daria Kardaczyńska a Roman Tománek.

25.5.
2023

Společné zasedání Rad Euroregionu Silesia

Ve dne 22.5.2023 se v polské Gmině Mszana uskutečnilo společné zasedání Rad Euroregionu Silesia. Hlavním cílem setkání byla příprava na letošní oslavy při příležitosti 25. výročí vzniku EUROREGIONU SILESIA, shrnutí dosavadního Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia a zároveň diskuze nad budoucí perspektivou v letech 2021-2027 - nový Program Interreg Česko-Polsko a nový Fond malých projektů v Euroregionu Silesia 2021-2027.

3.5.
2023

ODRY A KORNOWAC JSOU PARTNERSKÝMI MĚSTY

Ve čtvrtek 27.4.2023 byla u příležitosti oslav 30. výročí vzniku obce Kornowac slavnostně podepsána partnerská smlouva mezi městem Odry a gminou Kornowac.

4.4.
2023

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

Dne 29. 3. 2023 se konalo XXXI. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia – CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2022 a rozpočet na rok 2023, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, aktuální informace o novém programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia a Asociace euroregionů ČR. Zároveň se jednalo o volební zasedání, na které bylo zvoleno nové složení Rady, Prezidia a nový předseda Euroregionu Silesia - CZ, a to náměstek primátora Statutárního města Opavy pan Ing. Pavel Meletzký, MBA. Zobrazit více.

30.3.
2023

Výsledky 17. on-line zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 15. 3. 2023 se konalo 17. on-line zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 5 projektů polských žadatelů. Seznamy schválených projektů najdete zde.

20.3.
2023

Euroregion Silesia - CZ se stal zakládajícím členem Asociace Euroregionů ČR

V pondělí 20.3.2023 se na Ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Euroregion Silesia-CZ se stal jedním ze zakládajících členů.

23.2.
2023

Česko-polská BURZA PARTNERSTVÍ programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dne 8. března 2023 se Olomouci uskuteční česko-polská burza partnerství, která je určena pro subjekty z ČR a Polska.

15.2.
2023

Program INTERREG CZ-PL 2021-2027 vyhlašuje termíny dalších výzev do velkých projektů!

V rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 byly vyhlášeny další výzvy do prioritní osy 3 "DOPRAVA" zaměřené na silnice a železnice. Více informací naleznete na webových stránkách Programu.

20.1.
2023

Školení pro žadatele v rámci Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Dne 6.2.2023 se v prostorách Piastowského hradu v polské Ratiboři uskuteční od 10 hod. školení a konzultace pro žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Pozvánka s programem zde.

16.12.
2022

17. výzva v Euroregionu Silesia

... spouštíme 17. výzvu k předkládání žádostí do „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ z tzv. úspor (jedná se pouze o PL úspory!). Částky jsou malé k financování pouze několika mikroprojektů.

Informace o výzvě k předkládání žádostí a podmínkách jsou uvedeny níže.

6.12.
2022

První on-line školení pro žadatele velkých projektů v programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

První on-line školení pro žadatele velkých projektů v programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 se uskuteční 19.12.2022 od 9:30 hod.

1.12.
2022

Program INTERREG CZ-PL 2021-2027 vyhlašuje termíny výzev do velkých projektů!

Ve dnech 29. - 30.11.2022 se v Harrachově konalo 1. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG Česko-Polsko 2021-2027. Setkání se zúčastnili zástupci našeho Euroregionu tj. Předseda Zarządu - Grzegorz Gryt, Daria Kardaczyńska - ředitelka sekretariátu PL, Patrik Schramm - starosta Budišova nad Budišovkou a Roman Tománek - finanční manažer CZ.

Na zasedání byla schválena řídící dokumentace - jednací řád MV, pravidla způsobilosti výdajů, seznam kvalifikovaných uchazečů, metodika kontroly a hodnocení projektů.

Poté byl projednán a schválen harmonogram výzev do konce roku 2024!

3.10.
2022

Poznej naši Silesianku!

Od 1.10.2022 jsme zahájili realizaci navazujícího projektu Poznej naši Silesianku!, reg. č.   CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120, který si klade za cíl zvýšit návštěvnost 34 objektů a zpropagovat vzniklou přeshraniční stezku Silesianku na české a polské straně prostřednictvím sociálních sítí, propagační kampaně (bus/tram reklamy aj.), workshopů, účastí na různých eventech, apod.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko a státního rozpočtu ČR v celkové výši cca 102 tisíc EUR.


7.10.
2022

Výsledky 16. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 6. 10. 2022 se v Pogrzebieniu konalo 16. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 5 projektů polských žadatelů. Seznamy schválených projektů najdete zde.


15.8.
2022

Dokladování personálních výdajů v projektech

Na základě připomínek Auditního orgánu MF byly doplněny požadavky na dokladování personálních výdajů v projektech. Mimo jiné byla doplněna povinnost, kterou se musí dokládat plnění/nepřekročení maximálních úvazků ve smyslu pravidel programu nebo Zákoníku práce. Aby toto bylo mohl Správce Fondu mikroprojektů v rámci kontroly závěrečného vyúčtování projektů s plně vykazovanými personálními výdaji provádět, je u práce vykazované po 15. 3. 2022 vyžadován přehled všech odpracovaných hodin za všechny úvazky členů realizačního týmu u zaměstnavatele bez ohledu na to, zda se týkají projektu. Dále je nutné vždy doložit výplatní listiny, z kterých jsou údaje uvedené ve výkazech práce, tj. počty hodin odpracovaných v rámci všech úvazků u zaměstnavatele v daném měsíci, patrné. 


13.7.
2022

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V červenci 2022 bylo vydáno 19. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

7.6.
2022

Zveřejnění „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027“ k připomínkování

Dokument „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027“ vytváří rámec pro další systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia. Představuje také výchozí dokument pro Fond malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci nového programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Strategický dokument byl zpracován v rámci projektu „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky“ a na jeho zpracování se podíleli pracovníci obou sekretariátů Euroregionu Silesia, odborníci z obou stran hranice a společná česko-polská pracovní skupina. Následně byl dokument předložen k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu fondů a regionální politiky PR. Nyní je možné se s tímto strategickým dokumentem seznámit a zaslat na náš sekretariát v termínu do 23. 6. 2022 jakékoli připomínky. Dokument najdete zde.

20.5.
2022

Pozastavení příjmu CZ žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Na 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, konaném dne 19. 5. 2022, byly rozděleny všechny aktuálně dostupné prostředky CZ alokace Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Z těchto důvodů se v tuto chvíli příjem dalších žádostí CZ žadatelů pozastavuje.


20.5.
2022

Další příjem PL žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Pro PL žadatele pokračuje příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, a to v rámci 16. kola. Předkládány mohou být pouze „měkké“ projekty bez investic do prioritní osy 2 a prioritní osy 4, a to pouze projekty typu C, u kterých jsou CZ subjekty nefinančními partnery.

Předkládány mohou být i projekty zaměřené na řešení výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině. Příjem PL žádostí v 16. kole bude ukončen 4. 7. 2022, žádosti budou projednány na zasedání Euroregionálního řídícího výboru dne 6. 10. 2022. I tyto projekty však musí být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2023. Podrobné podmínky tohoto kola najdete zde.

20.5.
2022

Výsledky 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 19. 5. 2022 se v Kietrzi konalo 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 15 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených projektů najdete zde

20.5.
2022

Zahajovací konference programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dne 26. 5. 2022 se v Praze koná zahajovací konference programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Programový dokument byl předložen Evropské komisi dne 1. 4. 2022, Komise přijme rozhodnutí o schválení programu prostřednictvím prováděcího aktu nejpozději do pěti měsíců od tohoto data. Aktuálně pokračují práce na přípravě další programové dokumentace obsahující kritéria a metodiku výběru projektů, přehled vhodných příjemců, pravidla způsobilosti výdajů, pokyny pro žadatele a příjemce apod. Vyhlášení prvních výzev lze očekávat na podzim 2022 po schválení programu ze strany Evropské komise.

30.4.
2022

Poznej naši Silesianku!

V dubnu 2022 byl schválen k financování z programu Interreg V-A ČR – Polsko nový projekt Euroregionu Silesia s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“. Hlavním cílem projektu je široká propagace vytvořeného přeshraničního turistického produktu - přeshraniční stezky s názvem „Silesianka“, zahrnující 34 rozhleden a vyhlídkových míst na obou stranách Euroregionu Silesia, za účelem zvýšení návštěvnosti regionu a zároveň vytvoření přeshraniční sítě jako platformy spolupráce subjektů a objektů zapojených do tohoto přeshraničního turistického produktu za účelem jeho dlouhodobého udržení a jeho dalšího rozvoje. Cílem projektu je prostřednictvím různorodých propagačních a marketingových aktivit zajistit šíření povědomí o tomto přeshraničním produktu a cílené zviditelnění „Silesianky“ jako značky (brand awareness) včetně její ochrany. Projekt bude realizován od října 2022 do prosince 2023.


16.4.
2022

Ocenění přeshraničního produktu Silesianka i jejího hlavního manažera

Nový produkt „Silesianka“, který představuje přeshraniční stezku rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, získal 2. místo v soutěži o Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2021 v kategorii „Nejlepší počin v cestovním ruchu“. Zároveň hlavní manažer celého projektu Roman Tománek se ve stejné soutěži stal osobností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje za rok 2021.  


30.3.
2022

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

Dne 29. 3. 2022 se konalo XXX. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia – CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2021 a rozpočet na rok 2022, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, aktuální informace o novém programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia a Asociace euroregionů ČR. Zobrazit více.

11.2.
2022

Výsledky 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 10. února 2022 se konalo 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 13 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Dále byly projednány podstatné změny projektů a aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

31.1.
2022

Prodloužení doby realizace mikroprojektů

Všechny žadatele a příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia informujeme, že dochází k prodloužení doby pro realizaci mikroprojektů. Původně byla nutné všechny mikroprojekty ukončit do konce roku 2022, nově je jejich realizace umožněna do 30. dubna 2023. Zároveň však upozorňujeme, že tento termín je nejzazší a jakékoli další prodloužení mikroprojektů je vyloučeno. V této souvislosti doporučujeme plánovat ukončení mikroprojektů minimálně 2-3 měsíce před tímto nejzazším termínem. 


31.1.
2022

Aktualizovaná verze Směrnice pro žadatele

Ode dne 1. února 2022 je v platnosti nová verze Směrnice pro žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Novou verzi Směrnice a všechny další dokumenty najdete zde.

17.12.
2021

Obnovení příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Po ukončení 14. kola příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia na začátku listopadu 2021 byl příjem dalších žádostí pozastaven. Protože ale v některých prioritních osách Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia jsou stále ještě k dispozici finanční prostředky, bylo v prosinci schváleno obnovení příjmu žádostí v rámci 15. kola příjmu, které již bude s největší pravděpodobností poslední. Termín pro předložení žádostí je do 25. 2. 2022, nejzazší termín pro ukončení projektů byl nově stanoven na 30. 4. 2023. Upřesňující podmínky tohoto kola budou zveřejněny v průběhu ledna 2022. Termín 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru byl stanoven na 19. 5. 2022.

17.12.
2021

Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Na konci června 2021 byla zveřejněna Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro programové období 2021-2027. Od zveřejnění těchto Nařízení běží lhůta 6 měsíců pro předložení dokumentů jednotlivých programů Evropské komisi ke schválení. Příprava dokumentu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 byla ukončena v červenci 2021, aktuálně probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci kterého proběhnou také konzultace s veřejností. V průběhu 1. čtvrtletí 2022 bude programový dokument předložen Evropské komisi, vyhlášení prvních výzev lze předpokládat na podzim 2022. Podrobnější informace o novém programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 najdete zde . Aktuální informace sledujte také na stránkách programu www.cz-pl.eu.

17.12.
2021

Výsledky 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 16. prosince 2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 18 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Dále byly projednány podstatné změny projektů a aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Byl také schválen harmonogram Fondu pro rok 2022.

3.12.
2021

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V prosinci 2021 bylo vydáno 18. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

5.11.
2021

Pozastavení příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Dne 4. 11. 2021 byl ukončen příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A ČR – Polsko v rámci 14. kola průběžné výzvy. V tuto chvíli se příjem dalších žádostí pozastavuje, avšak zároveň již nyní se za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků připravuje prodloužení Fondu mikroprojektů a v této souvislosti také 15. kolo příjmu žádostí. Termíny a upřesňující podmínky tohoto kola budou zveřejněny v polovině prosince 2021. 

17.9.
2021

Další nové rozhledny stezky Silesianka zprovozněny

V průběhu srpna 2021 byly slavnostně otevřeny další rozhledny přeshraniční stezky s názvem „Silesianka“ zahrnující celkem 34 stávajících i nově vybudovaných rozhleden a vyhlídkových míst na obou stranách Euroregionu Silesia. Dne 13. srpna byla otevřena vyhlídka na rekonstruované rytířské baště ve Wodzisławiu Śląskim a na konci srpna rozhledna Blahutovice v Jeseníku nad Odrou. Na konci září bude slavnostně otevřena poslední z budovaných rozhleden, a to rozhledna Halaška v Budišově nad Budišovkou. Více informací o projektu najdete zde.

17.9.
2021

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

Dne 13. září 2021 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla schválena změnu rozpočtu na rok 2021, členství Obce Moravice a nový projektový záměr s názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst“. Na toto mimořádné zasedání navazovalo společné jednání Rad české a polské části Euroregionu Silesia za účelem přípravy Fondu malých projektů 2021-2027.

17.9.
2021

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2021

Dne 13. září 2021 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2021. Rozpočet po změně k dispozici zde.

17.9.
2021

Výsledky 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 16. září 2021 se konalo 12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto krátkém zasedání byly schváleny 2 projekty českých žadatelů a podstatné změny jednoho projektu polského konečného uživatele. Dále byl projednán aktuální stav Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia a příprava Fondu pro období 2021-2027. Přehled schválených projektů najdete zde.