Významnou roli v rozvoji přeshraničních kontaktů hrají na území Euroregionu Silesia bezesporu školy. Děti a mládež neznají předsudky, které vůči přeshraničním sousedům mají mnozí dospělí, ve svých kontaktech jsou bezprostřední, spontánní. Mají chuť poznávat nové lidi, touží po nových zážitcích, po vybočení z běžného školního stereotypu. Bohužel nedostatek finančních prostředků, s kterým se všechny školy vždy potýkaly, a také obava mnohých pedagogů z neznámého zpočátku nedovolovala školám rozvinout spolupráci s partnery na druhé straně hranice v plné šíři. Dnes je tomu ale naštěstí už jinak, a to díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce ze strany Evropské unie a velké podpoře ze strany manažerů Euroregionu Silesia, kteří školám a jejich projektům věnují velkou pozornost. Mnohé školy z území Euroregionu Silesia spolupracují se svými přeshraničními partnery již mnoho let, mnohé z nich mají také již zkušenosti s finančními prostředky z programů přeshraniční spolupráce a jejich projekty lze označit jako skutečné „příklady dobré praxe". O přeshraniční spolupráci a její podporu z Fondu mikroprojektů mají zájem školy všech stupňů a typů, od mateřských až po vysoké, a tématické zaměření jejich projektů je opravdu velmi pestré.

Dále vám nabízíme podrobnější informace o vybraných projektech škol nebo jimi založených sdružení.