Přeshraniční projekty v oblasti sportu realizují školy, obce či města, ale především občanská sdružení působící v této oblasti. Na rozdíl od obcí či škol mají tato sdružení hned od počátku tvorby projektu hned několik nevýhod: téměř nikdy nemají vlastní zaměstnance, které by mohli využít při zpracování projektové žádosti či samotné realizaci projektu, nestojí za nimi jejich zřizovatel (obec, město, kraj), většinou nemají s projekty financovanými z prostředků EU větší zkušenosti a zejména téměř nikdy nemají dostatek finančních prostředků na povinné předfinancování celého projektu. Za těchto podmínek by se mohlo zdát, že tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly či kluby budou příjemci dotace z Fondu mikroprojektů pouze výjimečně, avšak opak je pravdou. Jak se tedy tato sdružení s uvedenými nevýhodami vypořádávají, jak zajistí dostatečné personální zázemí či finanční prostředky na předfinancování projektu? Základním vkladem každého sdružení je nezměrné nadšení jejich členů a chuť realizovat společný projekt. A to je už první krůček k úspěchu! Dalším krokem k úspěchu je úzká spolupráce s manažery Fondu při přípravě a realizaci projektu, kteří jsou si nedostatku zkušeností sportovních sdružení se složitými projektovými záležitostmi vědomi a nabízejí jim širokou metodickou pomoc. Manažeři Fondu pomůžou také nastínit různé možnosti financování včetně vysvětlení, jak v projektu využít neplacené dobrovolné práce či příjmů v podobě sponzorských darů a touto formou zajistit prostředky na vlastní dofinancování projektu v minimální výši 15 %. Prostředky na předfinancování projektu si bohužel musí každé sdružení v konečné fázi zajistit samo, a tak nelze než obdivovat všechny ty, kteří v tom svém nadšení a touze realizovat společný projekt se sportovci z druhé strany hranice, překonali všechny těžkosti, pustili se do přípravy žádosti o dotaci a uspěli. Podívejte se, v jakých různých sportovních disciplínách máme „ty odvážné a nadšené"...