VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO FONDU MALÝCH PROJEKTŮ 2021-2027 V EUROREGIONU SILESIA

Výzvy do Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia jsou stanoveny termínem vyhlášení a termínem pro předložení. V případě, že bude žádost o financování předložena po konečném termínu předložení pro danou výzvu, automaticky je dotčená žádost o podporu zařazena do další výzvy (pakliže je vyhlášena). Ve výjimečných případech může rozhodnout Euroregionální řídící výbor.

PRIORITA 4 "SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL" - cíl 4.2

Číslo
výzvy
Termín vyhlášení
výzvy 
Konečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Omezující podmínky
-
-
-
21.3.2024
ustavující EŘV
 1.2.2024
 14.3.2024
13.6.2024
 bez omezení
2.
25.3.2024
20.6.2024
3.10.2024
bez omezení 
3.
1.7.2024 
31.10.2024
30.1.2025
bez omezení

PRIORITA 2 "CESTOVNÍ RUCH" - cíl 2.1

Aktuálně probíhá schvalování řídící dokumentace Fondu malých projektů pro období 2021-2027 v Euroregionu Silesia. Po schválení dokumentace Řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národním orgánem (Ministerstvo rozvoje a infrastruktury v PR) budou vyhlášeny výzvy.

Číslo
výzvy
Termín vyhlášení
výzvy 
Konečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Omezující podmínky
-
-
-
21.3.2024
ustavující EŘV
1.
‍25.4.2024
2‍0.6.2024
3‍.10.2024
p‍ředpoklad
2.
1‍.7.2024
3‍1.10.2024
3‍0.1.2025
bez omezení 
3.
 
 

‍‍‍

Výzva pro výběr externích hodnotitelů FMP 2021-2027 - cíl 2.1:

  • podrobnosti k výběru odborných hodnotitelů v CZ verzi ZDE v PL verzi ZDE
  • přílohy k výběru odborných hodnotitelů v CZ verzi ZDE v PL verzi ZDE

Výzva pro výběr externích hodnotitelů FMP 2021-2027 - cíl 4.2:

  • podrobnosti k výběru odborných hodnotitelů v CZ verzi ZDE
  • přílohy k výběru odborných hodnotitelů v CZ verzi ZDE