Dne 15. června 2012 se v prostorách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě konalo již XVIII. setkání podnikatelů. Tato akce, pořádaná Česko-polskou obchodní komorou pod záštitou generální konzulky Anny Olszewske a ve spolupráci s oddělením propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze, patří již tradičně mezi nejprestižnější události česko-polského byznysu. Každoročně se jí účastní více než 250 účastníků z řad zástupců významných polských a českých firem, územních samospráv, diplomatických služeb obou zemí, poslanců a senátorů. Letošní setkání podnikatelů zahájila česko-polská hospodářská konference s názvem „Česká republika - Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu Střední Evropy u příležitosti XVIII. Setkání podnikatelů 2012“. Na programu konference bylo mj. shrnutí přeshraničních projektů na podporu hospodářské spolupráce financovaných ze současného Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Přestože tento program není určen přímo pro podnikatelské subjekty, z programu lze podpořit projekty na podporu rozvoje podnikatelských aktivit. Větší projekty s dotací od 30 tisíc euro je možné financovat především v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí, menší projekty s dotací do 30 tisíc euro pak v rámci Fondu mikroprojektů. Vhodnými žadateli o dotaci jsou především hospodářské a obchodní komory, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poradenská centra, instituce trhu práce apod..

Přestože projektů zaměřených na oblast podnikání bylo zatím v celém programu realizováno velmi málo, můžeme vám nabídnout příklady dvou zajímavých projektů schválených v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.