Přestože v Evropě existuje mnoho přeshraničních aktivit zaměřených na oblast veřejného zdraví, v programu česko-polské přeshraniční spolupráce se zdaleka nejedná o tak preferovanou oblast, jako je např. oblast cestovního ruchu, kultury, prevence rizik či posilování dopravní dostupnosti příhraničních území. Tato témata přímo tvoří samostatné oblasti podpory programu s poměrně velkou alokací finančních prostředků. Naproti tomu oblast veřejného zdraví zůstává nenápadně skryta např. v oblasti podpory nazvané „Územní spolupráce veřejných institucí“ s poměrně malou finanční alokací, z které lze financovat i spolupráci mezi poskytovateli veřejných služeb. Také ve Fondu mikroprojektů jsou „zdravotnické“ projekty spíše výjimkou. O to větší radost pak ale vyvolá každý pěkný, smysluplný přeshraniční projekt, který přispěje ke zlepšení našeho zdraví či našeho přístupu ke zdravotně handicapovaným osobám. Jedním z takových byl projekt opavského občanského sdružení Ostrovid, které v průběhu roku 2012 realizovalo projekt s názvem „Vidím dobře? - srovnávací studie kvality vidění u dětí v mateř. školách v regionu Racibórz a Opava“. Jak už napovídá samotný název, projekt byl zaměřen na kvalitu zraku předškolních dětí. V rámci projektu bylo provedeno screeningové vyšetření zraku u přibližně 750 dětí v mateřských školách na Opavsku a Ratibořsku se zpracováním výstupu a doporučením pro každého z rodičů. Samozřejmou součástí projektu byla také osvěta rodičů předškolních dětí prostřednictvím letáků v české polské verzi. Na základě provedených vyšetření byla zpracována statistika zrakových vad u dětí a srovnávací studie přístupů k diagnostice a léčby zrakových vad na české a polské straně.

V rámci projektu bylo provedeno screeningové vyšetření zraku u dětí v mateřských školách na Opavsku a Ratibořsku