Euroregion Silesia organizuje v rámci Fondu mikroprojektů semináře různého typu: většího rozsahu pro širší veřejnost, semináře „na míru" pro užší okruh potenciálních žadatelů z řad určitého typu subjektů, např. škol, nebo česko-polskou „seznamku" pro subjekty hledající přeshraniční partnery. Účast na všech seminářích je zdarma.

 

POZVÁNKY NA SEMINÁŘE

 

VÝSTUPY ZE SEMINÁŘŮ

Semináře pro žadatele

Prezentace ze seminářů pro žadatele konaných v 6/2016

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 20. 5. 2019

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 2. 10. 2019

 

Semináře pro konečné uživatele

A) Realizace projektu

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného v 8/2016

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 1. 2. 2017 (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 2. 2. 2017 (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 22. 5. 2017 - realizace projektu (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 29. 5. 2017 - realizace projektu (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 9. 10. 2017 - realizace projektu (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 15. 3. 2018 - realizace projektu (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 19. 7. 2018 - realizace projektu (typ A, B, C)

 

 

B) Závěrečné vyúčtování

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 31. 5. 2017 – závěrečné vyúčtování projektu (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 30. 11. 2017 – závěrečné vyúčtování projektu (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 4. 12. 2017 – závěrečné vyúčtování projektu (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 14. 8. 2018 – závěrečné vyúčtování projektu (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 1. 11. 2018 – závěrečné vyúčtování projektu (typ A, B, C)

 KONZULTACE

Konzultace projektových záměrů nejsou ve Fondu mikroprojektů povinné, nicméně je vhodné možnosti konzultací na sekretariátu v Opavě nebo Ratiboři využít. Je možné také požádat o účast zástupců těchto sekretariátů na společných konzultacích partnerů v místě jejich setkání. Konzultace si domluvte včas a v dostatečném časovém předstihu před předložením projektové žádosti.

Upozornění k individuálním konzultacím: Všechny zájemce o konzultaci projektů předkládaných do Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.


Soubory

FM 2014-2020 - seminář pro KU 23-7-2019 - typ A, B, C_final

FM 2014-2020 - seminář pro KU 25-2-2020 - typ A, B, C_final (2)

Podklady k semináři 22.7.2020

FM 2014-2020 - seminář pro KU - leden-2021

Podklady k semináři leden 2021