Euroregion Silesia organizuje v rámci Fondu mikroprojektů semináře různého typu: většího rozsahu pro širší veřejnost, semináře „na míru" pro užší okruh potenciálních žadatelů z řad určitého typu subjektů, např. škol, nebo česko-polskou „seznamku" pro subjekty hledající přeshraniční partnery. Účast na všech seminářích je zdarma.

  

VÝSTUPY ZE SEMINÁŘŮ

Semináře pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 26. 10. 2015

Prezentace ze seminářů pro žadatele konaných v 6/2016

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 21. 3. 2019

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 20. 5. 2019

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného 2. 10. 2019

 

Semináře pro konečné uživatele

A) Realizace projektu

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného v 25. 8. 2016

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 1. 2. 2017 (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 2. 2. 2017 (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 22. 5. 2017 (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 29. 5. 2017 (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 9. 10. 2017 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 15. 3. 2018 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 19. 7. 2018 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 23. 7. 2019 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 25. 2. 2020 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 22. 7. 2020 (typ A, B, C)

Prezentace pro konečné uživatele z 1/2021

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 21. 7. 2021 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 24. 3. 2022 (typ A, B, C)

Prezentace pro konečné uživatele 7/2022

 

 B) Závěrečné vyúčtování

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 31. 5. 2017 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 16. 8. 2017 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 30. 11. 2017 (typ A)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 4. 12. 2017 (typ B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 3 . 5. 2018 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 14. 8. 2018 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 1. 11. 2018 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 18. 6. 2019 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 7. 10. 2019 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečné uživatele konaného 25.11.2021 - online

Prezentace ze semináře pro konečného uživatele konaného 14.6.2022 (typ A, B, C)

Prezentace ze semináře pro konečného uživatele konaného 4.10.2022 (typ A, B, C)

 

KONZULTACE

Konzultace projektových záměrů nejsou ve Fondu mikroprojektů povinné, nicméně je vhodné možnosti konzultací na sekretariátu v Opavě nebo Ratiboři využít. Je možné také požádat o účast zástupců těchto sekretariátů na společných konzultacích partnerů v místě jejich setkání. Konzultace si domluvte včas a v dostatečném časovém předstihu před předložením projektové žádosti.

Upozornění k individuálním konzultacím: Všechny zájemce o konzultaci projektů předkládaných do Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.