Vlajka EU Logo Phare

Program Phare CBC (Cross Border Co-operation = přeshraniční spolupráce) byl programem Evropské unie, který byl určen na podporu rozvoje příhraničních regionů v nečlenských zemích EU. Ve svém počátku se týkal pouze příhraničních oblastí sousedících s členskými zeměmi EU (od r.1994 - česko-německé příhraničí, od r.1995 - česko-rakouské), od roku 1999 však byl rozšířen i na příhraniční území kandidátských zemí, v ČR tedy na česko-polské a česko-slovenské pohraničí.

Program byl zaměřen na:

  • podporu hospodářského rozvoje příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, posilováním konkurenceschopnosti českých podniků a celkové oživování hospodářství na obou stranách společných hranic,
  • překonávání problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranic, jako jsou problémy se znečišťováním životního prostředí a nedostatečnou infrastrukturou,
  • snižování periferního charakteru těchto oblastí a tím zvyšování životní úrovně obyvatel,
  • prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.

 

Program v letech 1994 - 1999

Z hlediska finančního objemu představoval tento program v období 1994-1999 největší samostatný program v rámci Phare pro podporu regionální politiky. Přehled o finančních prostředcích na projekty v jednotlivých příhraničních oblastech uvádí následující tabulka :

 


Program na hranicích (v mil. EUR)
ProgramyČR - SRNČR - RakouskoTrilaterální programy ČR - SRN - PolskoTrilaterální programy ČR - Slovensko - PolskoČR - PolskoČR - Slovensko
199425,0-----
199525,06,01,50,5--
199625,09,01,50,75--
199725,0-----
19987,0011,9----
199929,410,6--3,02,0
Celkem136,437,53,01,253,02,0
 

 

 

Program v letech 2000 - 2003

Na toto období byla Evropskou komisí schválena částka 19 mil. EUR/rok, která byla rozdělena takto:

česko-německé příhraničí 10 mil. EUR/rok

česko-rakouské 4 mil. EUR/rok

česko-polské 5 mil. EUR/rok

Finanční prostředky určené pro program daného roku a daného příhraničí byly určeny příslušným finančním memorandem mezi Evropskou komisí a vládou ČR. V příslušném finančním memorandu byly vždy také uvedeny specifické cíle programů CBC Phare pro příslušné období a pohraničí, výše spolufinancování ze strany ČR, datum ukončení programu apod.

 

Programem roku 2003 byl tento program přeshraniční spolupráce ukončen. Novým programem pro členské země EU je v období 2004 - 2006 program INTERREG IIIA.