Euroregion Silesia - CZ organizuje v rámci Fondu malých projektů semináře a školení různého typu: většího rozsahu pro širší veřejnost, semináře „na míru" pro užší okruh potenciálních žadatelů z řad určitého typu subjektů, např. škol, nebo česko-polskou „seznamku" pro subjekty hledající přeshraniční partnery. Účast na všech seminářích/školeních je zdarma.

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

‍Školení pro potenciální žadatele dne 5.12.2023 a 7.12.2023 v PL

Školení pro potenciální žadatele dne 5.2.2024 v ČR, Možnosti parkování

Školení pro potenciální žadatele dne 6.2.2024 v ČR

Školení pro potenciální žadatele dne 19. 2. a 22. 2. 2024 v PL, CZ VERZE

Školení pro potenciální žadatele dne 7. 3. a 18. 3. 2024 v PL (Rudnik, Świerklany)

Školení pro potenciální žadatele dne 17. 4. 2024 Opava

Školení pro potenciální žadatele dne 12. 6. 2024 Nový Jičín

Školení pro potenciální žadatele dne 17. 6. 2024 Głubczyce

VÝSTUPY ZE ŠKOLENÍ A SEMINÁŘŮ

‍Výstupy ze školení pro potenciální žadatele dne 5.12.2023 a 7.12.2023 v PL

Výstupy ze školení pro potencionální žadatele 5. 2. 2024 - Krajský úřad MSK: ppt RS MSK, ppt Interreg 2021-2027, ppt FMP 2021-2027, ppt FMP 2021-2027

Výstupy ze školení pro potencionální žadatele 6. 2. 2024 - Nová radnice Ostrava

Výstupy ze školení pro potenciální žadatele 19. 2 . 2024 - Kietrz

Výstupy ze školení pro potenciální žadatele 22. 2. 2024 Gorzyce + velké projekty.

‍Prezentace ze školení 7. 3. 2024 Rudnik

Prezentace ze školení 18. 3. 2024 Świerklany

Prezentace ze školení 17. 4. 2024 Opava

Prezentace ze školení 12. 6. 2024 Nový Jičín

KONZULTACE

Konzultace projektových záměrů nejsou ve Fondu malých projektů povinné, nicméně je vhodné možnosti konzultací na sekretariátu v Opavě nebo Ratiboři využít. Je možné také požádat o účast zástupců těchto sekretariátů na společných konzultacích partnerů v místě jejich setkání. Konzultace si domluvte včas a v dostatečném časovém předstihu před předložením projektové žádosti.

Upozornění k individuálním konzultacím: Všechny zájemce o konzultaci projektů předkládaných do Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia pro období 2021-2027 upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.