Oblast kultury je jednou z nejrozšířenějších oblastí přeshraniční spolupráce, přičemž česko-polský program podporuje tento typ projektů hned v rámci dvou oblastí podpory: menší projekty - „mikroprojekty" s dotací do 30 tisíc EUR z Fondu mikroprojektů (oblast podpory 3.3) a „velké" projekty s dotací od 30 tisíc EUR výše z oblasti podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Kulturní projekty mohou zahrnovat širokou škálu aktivit z oblasti hudby, výtvarného či fotografického umění, divadelnictví, filmu či dokonce literatury, která by se na první pohled mohla z důvodů jazykových rozdílů zdát pro tento typ spolupráce nevhodná. I přes tyto široké možnosti však kulturní projekty financované např. z Fondu mikroprojektů s sebou nesou určité komplikace či omezení. Stejně jako projekty z oblasti sportu tak i kulturní projekty v mnoha případech realizují zájmová sdružení, a to často i velmi malá. A tak i pro tato kulturní sdružení platí to, co pro ta sportovní: omezené personální možnosti, nedostatek zkušeností se složitými pravidly programů EU, nedostatek vlastních finančních prostředků nezbytných na předfinancování projektu. Kromě toho pro přeshraniční kulturní projekty je zde ještě omezující pravidlo pro tzv. způsobilost výdajů na kulturní a umělecké činnosti: z prostředků EU nelze financovat profesionální umělce a umělce mimo území podporované programem, v našem případě mimo vymezené území česko-polského příhraničí. A tak při organizaci hudebního festivalu či sochařského sympozia je nutné mít na mysli, jaké umělce lze přizvat k účasti, pokud je chceme za jejich účast v projektu finančně odměnit. Na druhé straně předkladatelé kulturních projektů patří mezi velmi úspěšné žadatele o dotaci, někteří z nich dokonce opakovaně, např. SILVIE - občanské sdružení pro podporu umění, ostravská Galerie MAGNA, Kulturní centrum Hlučín či Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh.

Dále vám nabízíme podrobnější informace o vybraných kulturních projektech.