Od roku 1999 poskytuje Evropská unie finanční prostředky na rozvoj česko-polského příhraničí a vzájemné spolupráce. Nejprve to bylo prostřednictvím programu Phare CBC (pro českou stranu 5 mil. EUR ročně), po vstupu obou zemí do EU v roce 2004 pak prostřednictvím programu INTERREG IIIA (pro českou stranu 16,5 mil. EUR na období 2004-2006). Na tento program nyní navazuje Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007 – 2013, který je součástí Cíle 3 s názvem „Evropská územní spolupráce“.

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PROGRAMU

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - PR je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski a bielsko-bialski.

Finanční zdroje programu:

 


Národní alokaceVýše alokace
Česká strana103 680 000 EUR
Polská strana115 779 344 EUR
Celkem219 459 344 EUR
 

 

 

PRIORITNÍ OSY PROGRAMU

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Prioritní osa IV. Technická asistence

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

O podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v Polsku zajišťuje z pozice Národního orgánu činnosti spojené s realizací tohoto programu Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky.

 

ZAHÁJENÍ PROGRAMU

Dne 11. prosince 2007 se v Hradci Králové uskutečnilo ustavující zasedání Monitorovacího výboru, kde byla projednána základní dokumentace a také schválen harmonogram tohoto nového programu pro rok 2008. Program byl vyhlášen dne 14. ledna 2008 a od tohoto termínu běží průběžná výzva, během které žadatelé mohou průběžně po celé období realizace programu předkládat své žádosti.