Přestože v návrzích dokumentů pro nové období 2014-2020 orgány Evropské unie zatím nepočítají s podporou projektů v oblasti cestovního ruchu, v období 2007 – 2013 patřila tato oblast k široce podporovaným, a to jak v Regionálních operačních programech, tak v Operačních programech přeshraniční spolupráce. V česko-polském programu byl rozvoj cestovního ruchu financován ze dvou oblastí podpory: menší projekty - „mikroprojekty“ s dotací do 30 tisíc EUR z Fondu mikroprojektů (oblast podpory 3.3) a „velké“ projekty s dotací od 30 tisíc EUR výše z oblasti podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Od samotného počátku programu byl zájem ze strany žadatelů o oblast podpory 2.2 velký, a tak se finanční prostředky brzy vyčerpaly a příjem projektů pro tuto oblast byl v r. 2011 ukončen. Z důvodu úspor v realizovaných projektech a přesunu prostředků z jiných částí programu se však příjem projektů v roce 2012 opět obnovil. Také v rámci Fondu mikroprojektů bylo realizováno mnoho pěkných projektů.

 

Příklady projektů českých žadatelů z oblasti cestovního ruchu realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia


Tématické zaměření: Obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Památky - nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchuMěsto VítkovMiasto Kalety25 525,83obnova kaple a dvou křížků, vydání CZ-PL propagačního materiálu, společné setkání
Tématické zaměření: Modernizace infrastruktury cestovního ruchu
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Člověk na cestách - informace na cestáchMěsto Hradec nad MoravicíGmina Baborów26 268,16výroba a instalace 21 informačních tabulí pro turisty, turistický pochod
Tématické zaměření: Příprava dokumentace společných projektů
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava-Pilszcz-KietrzStatutární město OpavaGmina Kietrz7 748,60zpracování studie proveditelnosti a další podkladové dokumentace na CZ i PL straně
Cyklostezkami po linii objektů opevněníSvazek obcí mikroregionu HlučínskaGmina Krzyżanowice22 346,00zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
Tématické zaměření: Propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Partnerstvím k poznávání regionuSdružení obcí HlučínskaGmina Kietrz
Gmina Krzanowice
Gmina Krzyźanowice
30 000,00vydání CZ-PL-EN-D propagačních materiálů o možnostech turistického vyžití v regionu a gastronomické brožury
Open Gates to Silesian MuseumSlezské zemské muzeumMuzeum w Raciborzu30 000,00rozšíření informačního systému muzea prostřednictvím informačních materiálů a tabulí
Tématické zaměření: Propagace přeshraniční spolupráce a území
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Společně Moravou a Slezskem - na kole, pěšky, vlakemMěsto VítkovMiasto Kalety26 814,10propagace oblasti Nízkého Jeseníku „živou“ formou
Tématické zaměření: Zpracování analýz, studií, strategií
Název projektuNázev žadateleNázev partneraSchválená dotace (v EUR)Stručný popis
Přeshraniční spolupráce klastrů cestovního ruchuKLACR o.s.Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna26 981,36zpracování rozvojových strategií, organizace dvou konferencí a studijních cest

V rámci projektu města Vítkova s názvem „Památky - nedílná součást rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“ byla obnovena kaple a dva křížky a vydán dvojjazyčný česko-polský propagační materiál „Vítkovsko - putujeme po památkách“.