Zasedání EŘVKonečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Vyhlášení Fondu mikroprojektů : 28.4.2008
1.27.6.200819.9.2008
2.17.9.200811.12.2008
3.29.1.200923.4.2009
4.15.6.200917.9.2009
5.18.1.201015.4.2010
6.7.6.201016.9.2010
7.17.1.201114.4.2011
8.13.6.201122.9.2011
9.16.1.201219.4.2012
10.11.6.201213.9.2012
11.19.11.201228.2.2013
12.25.3.201320.6.2013
13.16.9.201320.12.2013
Pozastavení příjmu projektů na obou stranách v 10/2013
Obnovení příjmu projektů na PL straně v 3/2014
14.11.4.2014
jen pro PL žadatele
18.6.2014
Pozastavení příjmu projektů na PL straně v 7/2014
Obnovení příjmu projektů na obou stranách v 12/2014
15.21.1.201526.2.2015
Ukončen příjem projektů na obou stranách v 3/2015
Ukončení projektů: do 30.6.2015
Ukončení celého Fondu mikroprojektů: 30.9.2015
 

 

 

PŘEHLED TERMÍNŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ V JEDNOTLIVÝCH EUROREGIONECH

Žadatelé o dotaci z Fondu mikroprojektů, kteří připravují společný projekt s žadatelem z území jiného euroregionu, by měli mít přehled o termínech předkládání žádostí a zasedání příslušného Euroregionálního řídícího výboru v euroregionu svého partnera. V některých euroregionech jsou termíny velmi podobné, v některých se však liší i o několik měsíců. Partneři připravující společný projekt po seznámení s termíny Fondu mikroprojektů v obou „jejich“ euroregionech tak mohou snadněji naplánovat zahájení společného projektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u „svého“ Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.