Přestože první euroregiony v západní Evropě vznikaly již na konci 50. let minulého století, ještě před dvaceti lety byl v naší zemi pojem „euroregion“ pojmem zcela neznámým. V současné době je celé příhraniční území České republiky pokryto 13 euroregiony, v celé Evropě jich je pak více než 180 – viz mapa přeshraničních struktur.

Co to ale ty „euroregiony“ jsou? Jaká je jejich úloha? Proč vznikly a jaká je jejich budoucnost? Pokud se chcete o euroregionech dozvědět více, navštivte náš sekretariát v 2. patře na ulici Pekařská 4 v Opavě. Školám všech stupňů pak bezplatně nabízíme možnost přednášky, kterou přizpůsobíme podle stupně školy (druhý stupeň ZŠ až VŠ) a požadavků vyučujícího. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle +420 777 611 797 nebo na adrese: roman.tomanek@euroregion-silesia.cz.

Euroregiony jako mosty spojují sousední země a jsou hnací silou přeshraniční spolupráce.