Fond mikroprojektů je určen k financování neinvestičních a menších investičních přeshraničních projektů různého tématického zaměření s určitým finančním limitem (aktuálně max. 30 000 EUR dotace). Tímto se Fond mikroprojektů liší od ostatních oblastí podpory konkrétního přeshraničního Programu, do kterého se předkládají „velké" projekty s požadovanou dotací vyšší než stanovený limit, a to dle příslušného tématického zaměření (např. životní prostředí, cestovní ruch, prevence rizik apod.). Zjednodušeně lze také říci, že „mikroprojekty" nejsou tak složité jako „velké" projekty. Pro mnohé subjekty, zejména školy, různá sdružení, ale i obce je tak Fond mikroprojektů vhodným nástrojem k financování jejich menších, doplňkových přeshraničních aktivit. O jaké aktivity se může jednat, najdete na těchto stránkách. Příklady konkrétních projektů jsou rozděleny do různých tématických oblastí, z kterých si vyberete tu, která vás zajímá. Pokud chcete realizovat přeshraniční projekt v oblasti, která zde není uvedena, kontaktujte pracovníky sekretariátu Euroregionu Silesia a svůj záměr s nimi zkonzultujte.