Přeshraniční spolupráce policejních složek

Heslo POMÁHAT A CHRÁNIT, známé ze služebních aut české státní policie, si jen málokdo představuje také v kontextu česko-polské přeshraniční spolupráce. A přesto policie Moravskoslezského kraje od roku 2009 připravila několik zajímavých přeshraničních projektů určených pro široké spektrum obyvatel našeho příhraničí, které byly financovány z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.

Prvním, zdánlivě nesmělým pokusem, byl projekt s názvem „Mezinárodní konference Community Policing". Cílem projektu, realizovaného ve spolupráci s wrocławskou vojvodskou (krajskou) policií, bylo prostřednictvím konference a propagačních materiálů seznámit širokou veřejnost s filozofií nového způsobu policejní práce, která je postavena na široké spolupráci s veřejností. Poté následoval společný projekt kriminálních útvarů moravskoslezské a opolské policie, z polské strany zaměřený na předcházení negativním jevům spojeným s bezdomovectvím, alkoholismem a narkomanií a z české strany zaměřený na ochranu seniorů. Projekt české policie, který skončil teprve v únoru t.r., se nazýval „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici - senioři v bezpečí". V loňském roce byl zrealizován projekt s názvem „Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi", jehož cílem bylo zlepšit podmínky policejní práce na jediném společném policejním pracovišti v této zemi. (Přestože Chotěbuz leží na území sousedního Euroregionu Těšínské Slezsko, projekt byl z důvodu sídla moravskoslezské policie řešen v rámci Euroregionu Silesia.)

V projektu „Mezinárodní konference Community Policing“ byla představena filozofie nového způsobu policejní práce.

Výstupem projektu „Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi“ bylo nově dovybavené jediné společné policejní pracoviště v ČR.

V rámci projektu dopravní složky krajské policie s názvem „Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémů“ bylo zakoupeno ojedinělé vybavení pro prevenci a řešení dopravních přestupků v našem příhraničí (sady k distančnímu, skrytému monitorování chování řidičů a přístroje na měření tmavosti skel), bylo provedeno deset společných preventivních dopravně bezpečnostních akcí včetně distribuce informačních a edukativních materiálů řidičům a závěrečného vyhodnocení společných aktivit české a polské dopravní policie. Dalším projektem byl projekt s názvem „Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí“, v rámci kterého příslušníci české a polské policie společně zvyšovali teoretické i praktické dovednosti v řízení služebních vozidel. Na závěr projektu se o své zkušenosti podělili se zástupci policie i jiných krajů a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Přehled přeshraničních projektů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje financovaných z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia:


Název projektuNázev PL partneraSchválená dotaceObdobí realizace
Mezinárodní konference Community PolicingKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu3 732 EUR5/2009 – 12/2009
Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici – senioři v bezpečíKomenda Wojewódzka Policji w Opolu15 562 EUR9/2010 – 2/2012
Zkvalitnění společného pracoviště v ChotěbuziKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach22 814 EUR9/2010 – 12/2011
Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémůKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach28 943 EUR5/2011 – 6/2012
Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničíSzkoła Policji w Katowicach28 521 EUR11/2011 – 4/2013

V rámci projektu „Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení problémů“ proběhly na různých místech našeho příhraničí společné preventivní dopravně bezpečnostní akce.

Přeshraniční spolupráce hasičských složek

Nedílnou součástí přeshraniční česko-polské spolupráce jsou i projekty hasičských složek, a to jak na úrovni dobrovolných hasičských jednotek, tak i na úrovni profesionálních hasičských složek. Jedním z projektů realizovaných v rámci fondu mikroprojektů byl projekt s názvem "Společně připraveni pomoci", který byl realizován na základě společného zájmu organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a Ochotniczej Straże Pożarnej. Cílem projektu byl především přenos dobré praxe práce s mládeží z české organizace na polskou stranu a dále pak vytvoření osobních vazeb mezi představiteli partnerů projektu a účastnících se dětí v rámci 14denního letního soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.