V pořadí již čtvrtý workshop projektu „Poznej naši SILESIANKU“ se uskutečnil 7. listopadu v sále radnice polských Głubczyc. Cílem projektu je propagace česko-polské stezky rozhleden a vyhlídkových míst „SILESIANKA“. Mezi pozvané patřily zástupci objektů, které jsou součásti stezky, představitelé destinačního managementu a turistických informačních center. Workshopem provázela Daria Kardaczyńska, ředitelka Sdružení obcí povodí Horní Odry a Roman Tománek, tajemník Euroregionu Silesia – CZ. Hlavními tématy byl Plán růstu stezky, zapojení dalších partnerů z území Euroregionu Silesia do jeho rozvoje a spolupráce v rámci projektů s podporou programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

V rámci prezentace se posluchači dozvěděli o historii stezky Silesianky, klíčových aktivitách jednotlivých etap jejího vzniku. Také o využití zdrojů z Fondu mikroprojektů, které napomohly realizaci některých rozhleden. Byly prezentovány plány do budoucna, jako je výstavba nových objektů nebo zařazení již existujících staveb do této přeshraniční stezky.

Součástí workshopu byla i diskuze s účastníky, kdy se probraly potřeby představitelů jednotlivých objektů a zazněly také nápady na další rozvoj Silesianky. Po skončení programu mohli zájemci využít možnost návštěvy regionálního muzea v Głubczycích a také vyhlídkové věže na Staré radnici, která je součástí stezky Silesianka.