Od 1. 7. 2024 vyhlašujeme 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v Prioritě 2 "CESTOVNÍ RUCH" – Cíli 2.1 – Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

S radostí Vám oznamujeme, že je k dnešnímu dni otevřen nábor žádostí v oblasti Cestovního ruchu.

Harmonogram 1. náboru žádostí Fondu malých projektů 2021-2027 v Euroregionu Silesia v Cíli 2.1


 Termín vyhlášení výzvy 1. 7. 2024
 Termín pro předložení žádosti do 30. 9. 2024
 Termín zasedání EŘV 30. 1. 2025
Výzva je otevřena bez omezujících podmínek.

Veškeré informace týkající se výzvy naleznete na tomto odkazu: https://euroregion-silesia.cz/programy-preshranicni-spoluprace/562-dokumentace-priorita-2-cil-21

Projektovou žádost je možné podat v aplikaci na tomto odkazu: http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html