V rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 byly vyhlášeny další výzvy do prioritní osy 3 "DOPRAVA" zaměřené na silnice a železnice. Více informací naleznete na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu