V sále nově zrekonstruované budovy Kulturního domu v Oticích proběhla Valná hromada Euroregionu Silesia - CZ (dále jen ERS). Programem byla kontrola plnění usnesení z XXXI. Valné hromady ERS, Zpráva o činnosti orgánů ERS za období 4/2023 - 3/2024. Dále potom finanční záležitosti, včetně zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2023.

Členům valné hromady byl také shrnut Fond mikroprojektů 2014-2020 programu Interreg V-A ČR-Polsko, byli seznámeni z programem Interreg Česko-Polsko a Fondem malých projektů 2021-2027, s vlastními projekty ERS, činností Asosiace euroregionů aj. Více informací ZDE.

Posledním bodem byla prezentace programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027, kterou přednesla paní Jana Smutná z Regionu Bílé Karpaty.