Silesianka

Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841

V souladu se Strategií rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 zahájil euroregion v roce 2016 přípravu souhrnné koncepce vytvoření rozhleden a vyhlídkových míst na různých místech Euroregionu Silesia. Na začátku byla zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst a dalších subjektů o vytvoření nových. Poté bylo postupně připraveno k realizaci 14 nových rozhleden na obou stranách euroregionu, z nichž 10 se již realizuje či již bylo zrealizováno v rámci malých projektů financovaných z Fondu mikroprojektů:

  • I. etapa: 4 PL a 1 CZ projekt (Racibórz - Arboretum Bramy Morawskiej, Pietrowice Wielkie, Mszana, Lubomia, Sosnová) - schváleny dne 7. 9. 2017
  • II. etapa: 3 CZ a 2 PL projekty (Odry, Stěbořice, Slatina, Baborów, Pszów) - schváleny dne 15. 2. 2018, Pszów z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele na projekt v listopadu 2018 zrezignoval
  • III. etapa: 1 PL projekt (Kornowac) - schválen dne 14. 6. 2018

Pro realizaci zbývajících 3 rozhleden stavebně připravených k realizaci (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou a Jeseník nad Odrou), které by měly být završením nového komplexního turistického produktu s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia", byl ve spolupráci s oběma stranami euroregionu připraven „velký" projekt do prioritní osy 2 programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Projekt byl schválen Monitorovacím výborem v březnu 2019 s celkovou výší dotace 850 947,40 EUR.

 

Partneři projektu:

Celkem 5:

  • Vedoucí partner: Euroregion Silesia - CZ
  • CZ partneři: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou
  • PL partneři: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polská část Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

 

Cíl projektu:

Vytvoření nového komplexního turistického produktu dobudováním 3 nových rozhleden a propojením všech rozhleden na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky. Turistický produkt bude zahrnovat jak všechny nově vybudované rozhledny, tak i všechny „staré", existující rozhledny a vyhlídková místa - celkem 34, kromě toho i cyklistické a turistické stezky, kterými lze na tato místa dojet či dojít atd.

 

Harmonogram projektu (po schválené změně): 10/2019 - 9/2022, tj. 36 měsíců

KA 0 Příprava projektu 9/2016 - 9/2018

KA 1 Řízení projektu 9/2019- 9/2022

KA 2 Propagace projektu 9/2019 - 9/2022

KA 3 Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia 9/2019 - 9/2021

KA 4 Vytvoření společného turistického produktu "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

‍KA 5 Propagace vytvořeného turistického produktu "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

KA 6 Setkání propagující vytvořený turistický produkt "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

Plakát o projektu je ke stažení zde.

Hlavní aktivity projektu:

Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia

investiční část projektu - výstavba/rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst včetně zabudování počítadel návštěvníků a informační tabule o financování:

  • výstavba rozhledny v Budišově nad Budišovkou včetně doprovodné infrastruktury
  • výstavba rozhledny v Jeseníku nad Odrou
  • rekonstrukce vyhlídkového místa/bašty ve Wodzisławi Śl.

Vytvoření společného turistického produktu „Silesianka"

  • inspirativní veřejná soutěž „Navrhni podobu Silesianky" určená dětem a mládeži z obou stran hranice (odpovědný partner: česká část ER Silesia)

Plakát k soutěži

Pravidla soutěže

Povinná příloha k pravidlům soutěže

Prezentace oceněných prací

Vítězná práce

vítěz soutěže: Felicitas Výtisková, ZŠ Šrámkova, Opava

Propagace vytvořeného turistického produktu

Zhotovení ojedinělé série 3D modelů všech 34 rozhleden a vyhlídkových míst zapojených do stezky Silesianka.

Foto: archív ERS-CZ

Zhotovení odměn pro výherce soutěže v rámci věrnostního programu stezky Silesianka.

Foto: archív ERS-CZZhotovení razítek do vandrbuchu

Foto: archiv ERS-CZ

Zhotovení putovní knížečky (detail), tzv. vandrbuch stezky Silesianka.

Foto: archív ERS-CZ

Zhotovení propagačních materiálů (brožury, mapy, letáky o tematických výletech, leták o jednotlivých objektech a leták o stezce) stezky Silesianka.

Foto: archív ERS-CZ

‍‍

‍Základní verze layoutu

Logotyp stezky Silesianka

Hlavičkový papír s vodoznakem rozhledny

Šablona layoutu pro power-point prezentace