Silesianka

Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841

V souladu se Strategií rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 zahájil euroregion v roce 2016 přípravu souhrnné koncepce vytvoření rozhleden a vyhlídkových míst na různých místech Euroregionu Silesia. Na začátku byla zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst a dalších subjektů o vytvoření nových. Poté bylo postupně připraveno k realizaci 14 nových rozhleden na obou stranách euroregionu, z nichž 10 se již realizuje či již bylo zrealizováno v rámci malých projektů financovaných z Fondu mikroprojektů:

 • I. etapa: 4 PL a 1 CZ projekt (Racibórz - Arboretum Bramy Morawskiej, Pietrowice Wielkie, Mszana, Lubomia, Sosnová) - schváleny dne 7. 9. 2017
 • II. etapa: 3 CZ a 2 PL projekty (Odry, Stěbořice, Slatina, Baborów, Pszów) - schváleny dne 15. 2. 2018, Pszów z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele na projekt v listopadu 2018 zrezignoval
 • III. etapa: 1 PL projekt (Kornowac) - schválen dne 14. 6. 2018

Pro realizaci zbývajících 3 rozhleden stavebně připravených k realizaci (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou a Jeseník nad Odrou), které by měly být završením nového komplexního turistického produktu s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia", byl ve spolupráci s oběma stranami euroregionu připraven „velký" projekt do prioritní osy 2 programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Projekt byl schválen Monitorovacím výborem v březnu 2019 s celkovou výší dotace 850 947,40 EUR.

 

Partneři projektu:

Celkem 5:

 • Vedoucí partner: Euroregion Silesia - CZ
 • CZ partneři: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou
 • PL partneři: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polská část Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

 

Cíl projektu:

Vytvoření nového komplexního turistického produktu dobudováním 3 nových rozhleden a propojením všech rozhleden na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky. Turistický produkt bude zahrnovat jak všechny nově vybudované rozhledny, tak i všechny „staré", existující rozhledny a vyhlídková místa - celkem 34, kromě toho i cyklistické a turistické stezky, kterými lze na tato místa dojet či dojít atd.

 

Harmonogram projektu (po schválené změně): 10/2019 - 9/2022, tj. 36 měsíců

 

Hlavní aktivity projektu:

Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia

investiční část projektu - výstavba/rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst včetně zabudování počítadel návštěvníků a informační tabule o financování:

 • výstavba rozhledny v Budišově nad Budišovkou včetně doprovodné infrastruktury
 • výstavba rozhledny v Jeseníku nad Odrou
 • rekonstrukce vyhlídkového místa/bašty ve Wodzisławi Śl.

Vytvoření společného turistického produktu „Silesianka"

 • inspirativní veřejná soutěž „Navrhni podobu Silesianky" určená dětem a mládeži z obou stran hranice (odpovědný partner: česká část ER Silesia)

Plakát k soutěži

Pravidla soutěže

Povinná příloha k pravidlům soutěže

Prezentace oceněných prací

Vítězná práce

vítěz soutěže: Felicitas Výtisková, ZŠ Šrámkova, Opava

 • zpracování stezky rozhleden a vyhlídkových míst skládající se z 34 objektů = turistický produkt „Silesianka", a to formou věrnostního programu - sbírání razítek (knížečka na sbírání razítek), pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, 3D modely objektů apod. (polská část ER Silesia)
 • vyznačení stezky „Silesianka" formou QR kódů na dotčených objektech (česká část ER Silesia)
 • zpracování mapy stezky „Silesianka" v elektronické i tištěné formě (česká část ER Silesia)
 • zpracování 4 nabídek tematických výletů u zapojených objektů - pěšky, na kole, autem; zpracování brožury (v elektronické a tištěné podobě) za účelem poznání lokálního přírodního a kulturního dědictví (polská část ER Silesia)

Propagace vytvořeného turistického produktu

 • využití již zpracovaného společného layoutu/loga projektu včetně zpracování a výroby věrnostních předmětů: razítko - 1x / 1 objekt, razidlo - 1x / 1 objekt, pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, přívěšek aj. (polská část ER Silesia)
 • vytvoření společných webových stránek a facebookových stránek vznikajícího turistického produktu „Silesianka" (česká část ER Silesia)
 • vytvoření tištěných a elektronických propagačních materiálů v CZ, PL, EN a DE verzi: letáky, nabídky výletů u zapojených objektů, brožury (polská část ER Silesia)

Setkání propagující vytvořený turistický produkt „Silesianka"

 • úvodní konference (česká část ER Silesia) - Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, 20. 2. 2020

Program úvodní konference (CZ-PL verze)

Prezentace projektu Silesianka (CZ-PL verze)

 

Plakát o projektu je ke stažení zde.

Dne 20. února 2020 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnila úvodní konference projektu, jejíž součástí byly zajímavé prezentace zaměřené na různé aspekty cestovního ruchu, moderovaná diskuse, komentovaná prohlídka rozhledny Bolt Tower a vyhlášení výsledků mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Navrhni podobu Silesianky“.

Foto: archív ERS-CZ

V rámci výtvarné soutěže bylo oceněno celkem 9 prací českých a polských dětí. Autorkou vítězné práce byla dvanáctiletá žákyně opavské Základní školy Šrámkova Felicitas Výtisková.

Foto: archív ERS-CZ

Vítězná práce dětské výtvarné soutěže se stala předlohou maskota „Silesianka“, jehož grafickou podobu zpracovala profesionální ilustrátorka. Tento maskot bude nedílnou součástí všech materiálů propagujících nový stejnojmenný turistický produkt.

Zhotovení ojedinělé série 3D modelů všech 34 rozhleden a vyhlídkových míst zapojených do stezky Silesianka.

Foto: archív ERS-CZ

 

Slavnostní otevření nově zrekonstruované rytířské bašty ve Wodzisławiu Śląskim proběhlo dne 13.8.2021.

Foto: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Foto: Moravskoslezský kraj

Slavnostní otevření nově vybudované rozhledny Blahutovice v Jeseníku nad Odrou proběhlo dne 26.8.2021.

Foto: archív ERS-CZ

Slavnostní otevření nově vybudované rozhledny Halaška v Budišově nad Budišovkou proběhlo

dne 30. září 2021.

Foto: archív ERS-CZ