Dne 4. června proběhlo v obci Nieboczowy již čtvrté setkání institucí a obcí Euroregionu Silesia, které jsou zainteresované v rozvoji a rozšíření stezky rozhleden a vyhlídkových míst v rámci projektu „SILESIANKA III”. Setkání bylo zaměřeno na diskusi o aktuálních a budoucích projektech týkajících se turistické stezky Silesianky.

Na programu bylo:

  1. Přivítání účastníků a úvodní slovo Úvodní část setkání byla věnována přivítání všech přítomných a představení hlavních cílů setkání
  2. Rozšíření stezky Silesianka výstavbou nových objektů Tento bod programu se zabýval plánovaným rozšířením stezky Silesianka prostřednictvím výstavby nových rozhleden a vyhlídkových míst. Rozšíření je součástí velkého projektu financovaného z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 v prioritě 2 „Cestovní ruch“. Diskutována byla témata harmonogramu a projektových aktivit, zpětné vazby k návrhům na školení a potřebu informačních tabulí. Dále se jednalo o možnostech zapojení nových partnerů z Euroregionu Silesia a stanovení data a místa příštího setkání.
  3. Rozvoj doprovodné infrastruktury na stezce Silesianka Byly prezentovány malé projekty realizované v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia, které se zaměřují na rozvoj doprovodné infrastruktury stezky. Tyto projekty spadají pod prioritu 2, cíl 2.1 – partnerství.
  4. Závěr a ukončení setkání Na závěr setkání byly shrnuty hlavní body diskuse, byly stanoveny „domácí úkoly“ pro jednotlivé účastníky a setkání bylo oficiálně ukončeno.