V Mlýně vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy se dnes konalo, za účasti zástupců Euroregionu Silesia, setkání partnerů Opavského Slezska a značky Opavské Slezsko regionální produkt ® Úvodního slova se zhostil mimo jiné opavský primátor pan Navrátil a předseda MAS Opavsko pan Krist. Následovala prezentace pana Černého z Opavské Slezska a poté příspěvky dalších zástupců cestovního ruchu, tématy byla například uměla inteligence v cestovním ruchu, potenciál turistických karet, případně jak cílit na návštěvníky z Polska. Své výrobky prezentovali také zástupci firem Vitaminátor a Moonchocolate.