Dne 21. března se v budově obecního úřadu v Šilheřovicích uskutečnilo ustavující zasedání řídícího výboru našeho Euroregionu. Úvodní slovo měl pan Stanislav Lipinský, starosta Šilheřovic, který účastníky přivítal a také je seznámil se svou obcí. Samotné zasedání začalo představením jednotlivých členů výboru. Euroregionální řídící výbor (dále EŘV) je složen z osmi hlasujících členů z polské a osmi z české strany. Přítomni byli i pozorovatelé z kontrolních orgánů. Poté co byl projednán a schválen Jednací řád EŘV, došlo k představení Fondů malých projektů v Euroregionu Silesia, cíle 2.1 a 4.2., kontrol přijatelnosti a hodnocení žádostí.

Dalším důležitým bodem bylo projednání a schválení harmonogramu výzev do Fondu malých projektů pro rok 2024. Závěrečnou tečkou se stala společná diskuze, po které mohl úřadující spolupředseda EŘV, pan Tománek, zasedání ukončit.