Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027, v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Harmonogram 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu do FMP 2021-2027 v Euroregionu Silesia - priorita 4:

Vyhlášení výzvy: 1 .7. 2024

Termín pro předložení žádosti: do 18. 10. 2024

Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru: 30. 1. 2024

Podmínky výzvy:

  • bez omezení

Dokumentace k FMP pro prioritu 4, cíl 4.2 ZDE

Odkaz na webovou aplikaci k předložení žádosti o podporu ZDE