V Ratiboři, dne 13. června 2024 proběhlo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Hlavním bodem programu bylo schvalování malých projektů předložených v prvním kole výzev a to v cíli 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Kromě toho byla členům výboru předložena k seznámení Zpráva č. 1 o Fondu malých projektů v ERS pro období 2021-2027 - cíl 4.2. Projednán a schválen byl i harmonogram výzev do Fondu malých projektů pro cíle 2.1 a 4.2