Dne 12.12.2023 se uskutečnilo V. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko-Polsko na období 2021-2027, a to on-line formou. Na tomto zasedání byly prodiskutovány aktuální informace o implementaci programu a byly projednány předložené projektové žádosti do priority 3 DOPRAVA. Konkrétně se jednalo přeshraniční "silnice" a "železnice". Jeden z podpořených projektů se pak stal projekt Moravskoslezského kraje, a to se schválenou výši dotace cca 2,8 mil. EUR na opravu silnice III/01129 Opava-Pilszcz.


Dne 9.1.2024 se pak uskutečnilo VI. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko-Polsko na období 2021-2027, a to v Ostravském hotelu Clarion Congres. Hlavním cílem bylo zasedání bylo projednání předložených projektových žádostí do priority 1, konkrétně do cíle 1.1 VĚTŠÍ PŘIPRAVENOST A PŘESHRANIČNÍ AKCESCHOPNOST PŘI ŘEŠENÍ RIZIK A KATASTROF V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU. I v tomto případě byl podpořen projekt na území Euroregionu Silesia s názvem "Čtyři živly - připraveni na změnu klimatu", a to v celkové výši dotace cca 917 tis. EUR. Partnerský projekt s 6 CZ obcemi a 4 PL obcemi tak přirozeně navazuje na dřívější česko-polský projekt z období 2014-2020 s názvem READY TO HELP.


Na zasedáních zastupovali Euroregion Silesia - CZ v pozici hlasujícího člena p. Patrik Schramm (starosta města Budišov nad Budišovkou) a jeho náhradník p. Roman Tománek (tajemník Euroregionu Silesia - CZ).