XXXI. Valná hromada české části Euroregionu Silesia

Datum konání: 29.3.2023

Místo konání: Opava, Lidový dům

Z jednání Valné hromady:

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2022
 • členské příspěvky a rozpočet na rok 2023
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia v období 3/2022 - 3/2023
 • záměr zvýšení členských příspěvků od roku 2024
 • Radu Euroregionu Silesia - CZ v tomto složení:
 • Statutární město Opava, zastoupené Ing. Pavlem Meletzkým, MBA, náměstkem primátora
 • Statutární město Ostrava, zastoupené Ing. Tomášem Výtiskem, starostou městského obvodu Ostrava-Krásné Pole
 • Město Nový Jičín, zastoupené Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou
 • Město Odry, zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou
 • Město Vítkov, zastoupené Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou
 • Obec Stěbořice, zastoupené Romanem Falharem, DiS., starostou
 • Obec Sudice, zastoupené Petrem Halfarem, starostou
 • Obec Šilheřovice, zastoupené Ing. Stanislavem Lipinským, starostou
 • Obec Jezdkovice, zastoupená Věrou Burdovou, starostkou
 • Ing. Pavla Meletzkého, MBA, náměstka primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Rady Euroregionu Silesia - CZ a zároveň statutárního zástupce Euroregionu Silesia - CZ
 • Ing. Tomáše Výtiska, starostu městského obvodu Ostrava-Krásné Pole, do funkce místopředsedy Rady Euroregionu Silesia - CZ
 • složení české části Prezidia Euroregionu Silesia:
 • Ing. Pavel Meletzký, MBA, náměstek primátora Statutárního města Opava
 • Mgr. Stanislav Kopecký, starosta Města Nový Jičín
 • Mgr. Pavel Paschek, starosta Města Hlučín
 • Mgr. Monika Brzesková, starostka Města Kravaře
 • Ing. Patrik Schramm, starosta Města Budišov nad Budišovkou

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o kontrole plnění usnesení z XXX. Valné hromady Euroregionu Silesia - CZ ze dne 29.3.2022
 • zprávu o sekretariátu české části Euroregionu Silesia - CZ a jeho činnosti v období 3/2022 - 3/2023
 • zprávu o pracovní skupině pro implementaci strategie rozvoje Euroregionu Silesia a její činnosti v období 3/2022 - 3/2023
 • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A ČR-Polsko
 • informace o programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027
 • informace o Fondu malých projektů 2021-2027
 • informace o realizaci vlastních projektů
 • informace o aktivitách u příležitosti 25. výročí založení Euroregionu Silesia
 • informace o činnosti platformy "Asociace euroregionů ČR" a její přeměně na zapsaný spolek a přistoupení Euroregionu Silesia - CZ do "Asociace euroregionů České republiky z.s." v pozici zakládajícího člena
 • informace o schválení Bc. Romana Tománka jako zástupce euroregionů z území Moravskoslezského kraje v Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje v roli stálého hosta bez hlasovacího práva
 • informaci o záměru oživení spolupráce Euroregionu Silesia s Moravskoslezským krajem

Valná hromada odvolala:

 • Ing. Tomáše Navrátila z funkce předsedy Rady Euroregionu Silesia - CZ a zároveň statutárního zástupce Euroregionu Silesia - CZ
 • Mgr. Vladimíra Víchu, Ph.D. z funkce člena Prezidia Euroregionu Silesia

Valná hromada doporučila:

 • schválit Ing. Pavla Meletzkého, MBA, náměstka primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2023

Valná hromada uložila:

 • Ing. Janě Novotné Galuszkové, tajemnici Euroregionu Silesia - CZ, zajistit provedení změny statutárního zástupce Euroregionu Silesia - CZ ve spolkovém rejstříků

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.