14. května se v Praze, v sídle Centra pro regionální rozvoj, uskutečnilo setkání správců Fondů malých projektů a kontrolorů programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva pro fondy a regionální politiku PR. Euroregion Silesia zde zastupovali Roman Tománek a Jana Blahetková. Na setkání byly mj. diskutovány zkušenosti z prvního kola výzev FMP Jedním z výstupů jednání byl i soubor návrhů změn systému FMP21+.