Sdružení obcí povodí Horní Odry v Raciborzi, správce Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia, vyhlašuje nábor kandidátů na odborného hodnotitele projektů podaných v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v Programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021-2027 pro následující Priority FMP:

Priorita 4. Spolupráce institucí a obyvatel:

  • Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí (projekty people to people)

Podrobný popis Priorit a cílů naleznete zde.

Podrobnosti o výběru naleznete zde.


Priorita 2. Cestovní ruch:

  • Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Podrobný popis Priorit a cílů naleznete zde.

Podrobnosti o výběru naleznete zde.


PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT DORUČENY NEBO ODESLÁNY NEJPOZDĚJI DO 9.11.2023.