Poznej naši Silesianku!

- propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst

reg. č.   CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu díky lepšímu využívání potenciálu přírodního a kulturního bohatství, včetně podpory cestovního ruchu, a opětovný růst počtu návštěvníků atrakcí nacházejících se v okolí stezky 'SILESIANKA' v období pandemie COVID-19 a po jejím skončení. Bohužel počátek roku 2020 a pandemie si vynutily provedení změn ve vnímání turistických nabídek a v jejich propagaci.

Aktuálně připravený projekt je výsledkem potřeby podpory opětovného růstu počtu návštěvníků našich atrakcí /objektů navzdory pandemii COVID-19 a její propagace zaměřené na 'bezpečnou stezku rozhleden a vyhlídkových míst'. Proto jsou cíli projektu rovněž:

- spojování stávajících objektů nacházejících se na stezce s důrazem na obnovení a posílení přeshraničních turistických vztahů díky realizaci klíčové aktivity č. 3 'Silesianka.net'. Plánujeme vytvořit platformu pro spolupráci subjektů zapojených do produktu 'Silesianka',

- prodloužení turistické sezony a přilákání návštěvníků do méně turisticky exponovaných objektů nacházejících se na stezce, které budou ideálním místem pro osoby vyhledávající méně navštěvované atrakce,

- společná kampaň propagující přírodní a kulturní bohatství stezky, včetně tramboardů/busboardů, zaměřená a placená kampaň v sociálních médiích a realizace venkovních eventů (v okolí objektů nacházejících se na stezce), a rovněž podpora stezky v rámci pořádaných press-tripů pro sektor cestovního ruchu,

- zaměření na zvýšení zviditelnění značky/znaku 'SILESIANKA' za účelem zvýšení návštěvnosti stezky včetně podpory hospodářského růstu přispívajícího ke zvýšení zaměstnanosti.

Harmonogram projektu: 10/2022 – 12/2023

‍Klíčové aktivity:

KA 0 Příprava projektu 4/2021 - 12/2021

KA 1 Řízení projektu 10/2022 – 12/2023

KA 2 Propagační a informační činnosti 10/2022 – 12/2023

KA 3 Budujeme přeshraniční síť spolupráce 'Silesianka.net' 10/2022 – 12/2023

KA 4 Propagujeme a chráníme naši Silesianku 10/2022 – 12/2023

‍KA 5 Poznej naši Silesianku! 10/2022 – 12/2023

Vedoucí partner projektu / Partner Wiodący:               Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

CZ partner projektu / CZ Partner projektu:                          Euroregion Silesia - CZ

Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu:  119 972,50 EUR

Dotace z EFRR / Dofinansowanie z EFRR:                               101 976,62 EUR (85 %)

 

Plakát o projektu ke stažení zde.