Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia na období 2021-2027, v prioritě 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Harmonogram 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu do FMP 2021-2027 v Euroregionu Silesia - priorita 4:

Vyhlášení výzvy: 25.3.2024

Termín pro předložení žádostido 20.6.2024

Termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru: 3.10.2024

Podmínky výzvy:

  • pouze malé projekty pro prioritu 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí;
  • další bez omezení, tedy projekty pro úzkou a širokou cílovou skupinu, projekty smíšené (kombinované), stejně jako projekty společně i samostatně realizované

Výzva ke stažení ZDE

Dokumentace k FMP pro prioritu 4, cíl 4.2 ZDE

Odkaz na webovou aplikaci k předložení žádosti o podporu ZDE