Dne 22. května se v dolní komoře parlamentu Polské republiky, Sejmu, konalo první zasedání parlamentní skupiny pro česko-polskou přeshraniční spolupráci. Zasedání předsedala paní poslankyně Iwona Krawczyk. Témata setkání byla:

  1. Euroregiony na polsko-české hranici. Právní rozměr přeshraniční spolupráce, financování a realizované projekty.
  2. ESÚS NOVUM - jako příklad evropského právního nástroje vytvořeného pro usnadnění přeshraniční, mezinárodní spolupráce mezi členskými státy. 

Přítomni byli zástupci dalších euroregionů a to Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko. Náš euroregion zastupovala paní Daria Kardaczyńska a pan Roman Tománek.

Mezi další témata patřilo zdravotnictví, bezpečnost, turistika, sportovní infrastruktura, železniční a silniční spojení na česko-polské hranici a další důležitá přeshraniční témata.