Euroregion Silesia 2021-2027 - myslíme strategicky

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002598

Cíle projektu: Cílem partnerského projektu je vytvoření podmínek pro další rozvoj přeshraniční spolupráce a strategická příprava Euroregionu Silesia na nové období 2021-2027. V rámci projektu dojde ke zpracování nového strategického dokumentu, výměně zkušeností v oblasti euroregionálního strategického plánování, prohloubení vzájemné spolupráce všech 6 euroregionů CZ-PL pohraničí a seznámení široké členské základny Euroregionu s vytvořenou strategií i podmínkami evropské územní spolupráce v novém období.

Klíčové aktivity projektu:

1.       Řízení projektu (2/2021-7/2022)

2.       Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 (3/2021-7/2022)

3.       Výměna zkušeností a prohloubení spolupráce (3/2021-7/2022)

4.       Prezentace výstupů projektu a nového období 2021-2027 (4/2022-7/2022)

Celkové výdaje projektu: 23 516 EUR

Dotace z EFRR: 19 988,60 EUR (85 %)

 

Partneři projektu: Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

 

Partnerské projekty „Euroregion Silesia 2021-2027 - myslíme strategicky”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002598 a reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002596 jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Plakát o projektu je ke stažení zde.

 Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 – CZ verze

 Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 – PL verze

  Informační leták ke Strategii 2021-2027 – CZ verze

  Informační leták ke Strategii 2021-2027 – PL verze