Včera, 12. června 2024, proběhlo školení pro potenciální žadatele Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Akce proběhla v budově Městského úřadu v Novém Jičíně.

Po zaregistrování a přivítání účastníků, byla na programu hlavní část školení, ta byla zaměřena na Fond malých projektů a jeho Priority. Tedy Cestovní ruch a Spolupráce institucí a obyvatel. Školení zahrnovalo také diskuzi a konzultace projektových záměrů žadatelů.