Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy za účasti zástupců Euroregionu Silesia - CZ: Pavla Meletzkého (předsedy sdružení Euroregionu Silesia - CZ), Libora Helise (člena Rady Euroregionu Silesia - CZ) a Romana Tománka (tajemníka Euroregionu Silesia - CZ). Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelů Euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost.

Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse Martin Půta, který akcentoval regionální pohled, a také Pavel Branda, zástupce Výboru regionů při Evropské komisi.

Pozornost si zasloužili i tematické panely, které se postupně věnovali IZS a horské službě a také kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru. Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice. V diskusi častokrát zazněli pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR.


Zdroj: Euroregion Silesia - CZ