Čas rychle letí...dnem 31.10.2023 dokončujeme náš největší projekt..."Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020. Bylo to intenzivních 97 měsíců společné česko-polské práce, ale také 97 velmi přínosných měsíců.

Na obou stranách Euroregionu Silesia bylo v 17 výzvách předloženo 437 mikroprojektů. Z toho 366 získalo finanční prostředky a nakonec bylo realizováno 353 mikroprojektů v celkové výši finančních prostředků z ERDF 6 669 033,09 EUR. Jednalo se o měkké „people-to-people“ projekty, dokumentace, ale i investiční malé projekty. V oblasti cestovního ruchu, vzdělávání a spolupráce mezi komunitami a obyvateli. Těchto více než 8 let práce ukázalo, že spolupráce stojí za to...a přeshraniční spolupráce se vyplácí. Příjemci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia to vědí a my jsme je 18. září 2023 ocenili na „Gala Fondu mikroprojektů“.