Dne 28.6.2023 proběhlo III. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, a to on-line formou. Za Euroregion Silesia - CZ se s hlasovacím právem účastnil Roman Tománek.

V průběhu zasedání byly schváleny parametry nové výzvy v prioritě 4.1 "Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti" - více informací zde.

Dalším důležitým bodem pro naše území Euroregionu Silesia bylo schválení dvou projektů v rámci výzvy v prioritě 3.1 "Přeshraniční mosty". Byly schváleny jediné dva předložené projekty na opravu a rekonstrukci dvou přeshraničních mostů, a to Vávrovice-Wiechowice (Opava) a Úvalno-Branice v celkové výši dotace cca 1,7 mil. EUR.

V rámci dalšího zasedání byly schváleny dva Fondy malých projektů - v Euroregionu Nisa a Euroregionu Těšínské Slezsko.

Posledními body zasedání bylo projednání a schválení Evaluačního plánu Programu a Komunikační strategie.