Ve termínu 13. 3. - 14. 3. 2024 se uskutečnilo 7. Zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Zasedání se odehrálo v polském lázeňském městě Kudowa-Zdrój. Účastníkům byly na výboru poskytnuty aktuální informace o stavu realizace Programu. Následně byly k financování schváleny další velké projekty, tentokrát v prioritě 4 cíl 4.2 a prioritě 2, cíl 2.1 a také dva projekty FMP. Další body programu byly: diskuse a schvalování změn v seznamu oprávněných příjemců a v metodologii kontroly a evaluace projektů. Vyhlášeny byly termíny velkých projektů v Cíli 1.1. Integrovaný záchranný systém a 3.1. Zvýšení přeshraniční mobility na česko-polské hranici - silnice. Termín pro podání návrhů projektů bude 26. 6. 2024 a termín pro podání projektových žádostí 9. 10. 2024.