Zde Vám nabízíme Bulletin Euroregionu Silesia, jehož první číslo vyšlo v říjnu 2011. Tento dvojjazyčný zpravodaj obsahuje nejrůznější informace z území euroregionu, od vzorových příkladů přeshraničních projektů, přes „pracovní" informace o činnosti orgánů euroregionu na obou stranách hranice, rozhovory s významnými osobnostmi působícími v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce, kalendář přeshraničních akcí, zajímavosti ze společné historie česko-polského příhraničí, upoutávky na zajímavá místa euroregionu a v neposlední řadě také jazykový koutek a humor.

Zpravodaj v tištěné podobě je k dispozici zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři a v případě zájmu Vám jej také můžeme zaslat poštou. Na oba sekretariáty (viz kontakty) také můžete adresovat své připomínky či náměty na obsahovou náplň zpravodaje.

 

 Úvodní slovo z Bulletinu č. 1:

„Laskavému čtenáři se právě do rukou dostává první číslo Bulletinu Euroregionu Silesia. Záměrem vydavatelů je, aby se informace o euroregionu dostaly k jeho obyvatelům šestkrát do roka. Doufám, že pestrý obsah, v němž se odráží nejen to důležité a výjimečné, co naše česko-polské pomezí zažilo, čtenáře zaujme, pobaví a snad i obohatí.

Někdo může položit otázku, proč k tomuto edičnímu počinu vlastně dochází. Přestože žijeme ve věku elektronického přenosu informací, „době papírové“ ještě zdaleka nezvoní hrana. Většina lidí si stále raději přečte noviny či časopisy ve formě tištěné, než aby tentýž text či obrazový materiál sledovala na rozsvícené obrazovce počítače.

Dále k němu dochází proto, že občané euroregionu by o jeho činnosti měli vědět co nejvíce. Toto česko-polské společenství organizuje či financuje řadu velmi atraktivních akcí. Akcí, které přináší radost i užitek. Bylo by jich přece škoda nevyužít, neboť drtivá většina příležitostí člověkem nezachycených se již nikdy nevrací.

Vydáváním dvouměsíčníku vzniká také trvalá informace. Kdokoli se totiž po řadě let může poučit z našich úspěchů i chyb. I takto sdílená zkušenost má nemalý význam.

Jedno však ukazuje toto dvojjazyčné periodikum naprosto jasně již dnes. Totiž blízkost našich jazyků, našich problémů, našich naturelů, hlavně však našich cílů. Při jejich naplňování, a tedy při pohledu do budoucnosti, můžeme být snad přiměřenými optimisty.“

 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

předseda Rady Euroregionu Silesia – CZ

Soubory

Bulletin Euroregionu Silesia č. 1 a č. 2

Bulletin Euroregionu Silesia č. 3 až č. 6

Bulletin Euroregionu Silesia č. 7 – září 2013

Bulletin Euroregionu Silesia č. 8 – prosinec 2013

Bulletin Euroregionu Silesia č. 9 – březen 2014

Bulletin Euroregionu Silesia č. 10 – červen 2014

Bulletin Euroregionu Silesia č. 11 – září 2014

Bulletin Euroregionu Silesia č. 12 – červen 2015

Bulletin Euroregionu Silesia č. 13 – červen 2018

Bulletin Euroregionu Silesia č. 14 – září 2018

Bulletin Euroregionu Silesia č. 15 – prosinec 2018

Bulletin Euroregionu Silesia č. 16 – červen 2019

Bulletin Euroregionu Silesia č. 17 - duben 2021

Bulletin Euroregionu Silesia č. 18 - prosinec 2021

Bulletin Euroregionu Silesia č. 19 – červenec 2022

Bulletin Euroregionu Silesia č. 20 - listopad 2023