Dne 18.7.2023 se v hotelu Quality v Ostravě uskutečnilo 19. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje. Euroregiony působící na tomto území (Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy) zastupoval v roli stálého hosta tajemník Euroregionu Silesia - CZ p. Roman Tománek. Na tomto zastoupení se již na podzim 2022 shodli všechny zmíněné euroregiony. Euroregiony se tak staly součástí regionální politiky rozvoje území a mohou tak svými přeshraničními (zejména česko-polskými) zkušenosti přispět do tohoto fóra.

Na programu zasedání bylo hodnocení prvních dvou strategických projektů MSK v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace - projekt LERCO a projekt Černá Kostka. Více informací je možné nalézt zde.