Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z Polska a České republiky a podporu projektových manažerů Společného sekretariátu.

Účast na této akci je zdarma.

Přihlašovací formulář je k dispozici na webových stránkách programu www.cz-pl.eu. Vyplněný přihláškový formulář prosím zašlete e-mailem na adresu js.olomouc@crr.cz nejpozději do 3. března 2023.

Vzhledem k omezenému počtu míst je pro potvrzení účasti na akci rozhodující pořadí zaslaných přihlášek.


Místo konání:

Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Pegasus, RCO, od 10.30 do 14.30