Stalo se tak na setkání Rady Asociace euroregionů České republiky, z.s., které proběhlo online dne 10.01.2024. Rada na svém zasedání schválila zprávu o činnosti za rok 2023 a návrh činnosti pro rok 2024 a především zvolila nového předsedu Asociace. Novým předsedou se stal Jan Zámečník – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a předseda Euroregionu Pomoraví.

Předsednictví Asociace se předává na základě půlročního rotačního cyklu a nyní předsednictví putuje z Euroregionu Šumava, kde funkci předsedy vykonával Ing. Libor Picka, do Euroregionu Pomoraví, kde je novým předsedou Ing. Jan Zámečník. V druhém pololetí 2024 pak bude navazovat předsednictví Euroregionu Glacensis.

Euroregion Silesia - CZ zastupoval p. Roman Tománek, tajemník sdružení.