Ve dnech 20.-21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničních oblastí.

Předsednictví AEČR bylo z rukou Euroregionu Pomoraví, na dalšího půlroku, předáno Euroregionu Glacensis, který tak bude asociaci předsedat ve druhé polovině roku 2024.

Předseda Glacensisu pan Birke, také představil priority předsednictví a to :

  1. Příprava společné pozice k přípravě kohézní politiky po roce 2027.
  2. Podpora a rozvoj lázeňství v přeshraničním prostoru a sdílení osvědčených postupů v této oblasti.
  3. Příprava pracovních skupin zaměřených na kohezi a financování euroregionů.
  4. Příprava společného projektu na sdílení zkušeností s vybranými euroregiony Evropy za přispění prostředků nadnárodních programů.

Na zasedání byl také projednán vznik a fungování národního kontaktního bodu pro přeshraniční spolupráci v rámci asociace. Který by měl vzniknout díky dotaci z fondů Ministerstva pro místní rozvoj.

Za ER Silesia-CZ se akce účastnil pan Libor Helis, starosta města Odry a člen Rady Euroregionu Silesia-CZ a také Jana Blahetková manažerka ERS-CZ.