Dne 8.6.2023 se od 12 hod uskutečnilo jednání Rady Asociace euroregionů České republiky z.s. on-line formou. Po ustavující schůzi dne 20.3.2023 tak šlo o první jednání tohoto nejvyššího orgánu AEČR.

Hlavními body programu jednání bylo:

  • schválení protokolu z ustavující schůze spolku
  • schválení nového člena
  • projednání a schválení Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023
  • projednání a schválení výše členských příspěvků pro rok 2023
  • návrh činností a rozpočtu pro rok 2023