Ve dnech 19.-20.10.2023 se uskutečnilo v pořadí již IV. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, tentokrát na polské straně v obci Wisła. Zasedání se za Euroregion Silesia - CZ zúčastnil hlasující člen p. Patrik Schramm (starosta Města Budišov nad Bušivkou) a jeho náhradník p. Roman Tománek (tajemník Euroregionu Silesia - CZ).

Na programu dvoudenního zasedání bylo projednáno/schváleno:

  • projednány parametry nové výzvy ve specifickém cíli 1.2 "Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí"
  • schváleny první předložené projektové žádosti v rámci cíle 2.1 "Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí" = CESTOVNÍ RUCH a cíle 4.2 "Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí" = SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL
  • schváleny zastřešující projekty "Fondy malých projektů" ve všech euroregionech
  • schválena aktualizace Metodiky kontroly a hodnocení žádostí o podporu (verze 3)