Ve dnech 29. - 30.11.2022 se v Harrachově konalo 1. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG Česko-Polsko 2021-2027. Setkání se zúčastnili zástupci našeho Euroregionu tj. Předseda Zarządu - Grzegorz Gryt, Daria Kardaczyńska - ředitelka sekretariátu PL, Patrik Schramm - starosta Budišova nad Budišovkou a Roman Tománek - finanční manažer CZ.

Na zasedání byla schválena řídící dokumentace - jednací řád MV, pravidla způsobilosti výdajů, seznam kvalifikovaných uchazečů, metodika kontroly a hodnocení projektů.

Poté byl projednán a schválen harmonogram výzev do konce roku 2024! Předpokládaný termín vyhlášení výzev v prioritních osách č. 1 až 4: 15. prosinec 2022Priorita 1 - Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

Cíl 1.1 Integrovaný záchranný systém

 • Termín pro podání projektových záměrů: 22.3.2023
 • Termín pro podání plných projektových žádostí: 3. května 2023
 • Předpokládaný termín schválení projektu: září 2023

Alokace výzvy - EFRR 8,2 mil €


Priorita 2, Cíl 2.1 - Turistika (průběžná)

Termíny pro předložení žádostí o podporu jsou následující:

 • květen 2023
 • říjen 2023
 • únor 2024

Předpokládané termíny schvalování projektů pro žádosti o podporu předložené do:

 • května 2023 se bude Monitorovací výbor konat v září 2023 (alokace 17,5 mil. €)
 • října 2023 se bude Monitorovací výbor konat v únoru 2024 (alokace 10 mil. €)
 • února 2024 se bude Monitorovací výbor konat v červnu 2024 (alokace 7,5 milionu €).

Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoliv mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy, tj. do ledna 2024.

Společný sekretariát garantuje zpracování 10 stanovisek k projektovým záměrům za měsíc. Stanoviska k záměrům budou zpracovávána v pořadí, ve kterém budou záměry předkládány.

Každý žadatel může v rámci průběžné výzvy předložit po celou dobu trvání této výzvy nejvíce 3 projektové záměry (ať už v roli vedoucího partnera nebo projektového partnera).

Celková alokace výzvy činí 35 mil. € z EFRR.


Priorita 3 - Doprava - Mosty

 • Termín pro podání projektových záměrů: 15.2.2023
 • Termín pro podání plných projektových žádostí: 29.3.2023
 • Předpokládaný termín schválení projektu: červen 2023

Alokace výzvy - EFRR 4.597.126 €


Priorita 4 Spolupráce mezi institucemi a obyvateli

Cíl 4.2 Budování vzájemné důvěry (průběžná)

Termíny pro předložení žádosti o podporu jsou následující:

 • květen 2023
 • říjen 2023
 • únor 2024

Předpokládané termíny schvalování projektů pro žádosti o podporu předložené do:

 • května 2023 se bude Monitorovací výbor konat v září 2023 (alokace 2,6 mil. €),
 • října 2023 se bude Monitorovací výbor konat v únoru 2024 (alokace 1,5 mil. €),
 • února 2024 se bude Monitorovací výbor konat v červnu 2024 (alokace 1,5 mil. €).

Celková alokace výzvy činí 5,6 mil. € z EFRR.

Společný sekretariát garantuje zpracování 10 stanovisek k projektovým záměrům za měsíc. Stanoviska k záměrům budou zpracovávána v pořadí, ve kterém budou záměry předkládány.

Každý žadatel může v rámci průběžné výzvy předložit po celou dobu trvání této výzvy nejvíce 3 projektové záměry (ať už v roli vedoucího partnera nebo projektového partnera).Podrobnosti na webových stránkách Programu a na Interreg CZ-PL na FB.

Společný sekretariát programu INTEREG CZ-PL 2021-2027 zahájí školení pro uchazeče, stejně jako konzultace, proto Vám doporučujeme kontaktovat Společný sekretariát.


Termíny náborů do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia budou zveřejněny v první polovině roku 2023.