Ve dnech 25.-26.1.2024 se uskutečnilo další jednání Rady ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR v Plzni, kde Euroregion Silesia - CZ zaujal svou aktivní účast reprezentován p. Pavlem Meletzkým (předseda sdružení Euroregion Silesia - CZ) a p. Romanem Tománkem (tajemník sdružení Euroregionu Silesia - CZ).

Jednání bylo zahájeno v prostorách krajského úřadu Plzeňského kraje, kde byli účastníci přivítáni předsedou Euroregionu Šumava p. Pickou. Úvodem bylo z jeho strany předáno předsednictví AEČR do rukou dalšího Euroregionu Pomoraví. Tento půlroční rotační systém byl zaveden od prvopočátku a garantuje tak všem členským euroregionům se spolupodílet na vedení organizace. Na jednání byla prodiskutována témata jako např. směřování AEČR, problematika správy Fondu malých projektů na jednotlivých hranicích pro období 2021-2027, aktuální stav jejich přípravy, záměr předložení žádosti o financování na MMR.

Další částí čtvrtečního programu byla exkurze plzeňského pivovaru, kde následovalo společné večerní posezení za hostitelské účasti kolegů z ER Šumava. Páteční program dvoudenního setkání pokračoval prohlídkou Environmentálního centra v Krsech zabývající se udržitelností životního prostředí, oblastí ekologie, spolužití lidí a přírody a velmi zajímavé téma "světelný smog".

Velké díky za organizaci a celkový program dotčeného setkání, který připravili kolegové z ER Šumava. V červnu se uskuteční setkání v ER Pomoraví při příležitosti předání předsednictví dalšímu z euroregionů, a to ER Glacensis.

Zdroj: archiv Euroregion Silesia - CZ